14 BIỂU MẪU LỄ TÂN KHÁCH SẠN THƯỜNG DÙNG

Công việc lễ tân khách sạn thường đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ, từ chào đón khách – làm thủ tục check-incheck-out – phục vụ khách – thanh toán và tiễn khách… Mỗi một nghiệp vụ lễ tân như thế sẽ cần sử dụng một biểu mẫu tương ứng phù hợp theo quy định. Vậy những biểu mẫu nào lễ tân khách sạn cần dùng? Tham khảo bài viết dưới đây của Hoteljob.vn để biết chi tiết đáp án

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

Bạn có biết những biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng là gì?

Biểu mẫu lễ tân khách sạn là gì?

Biểu mẫu khách sạn nói chung hay biểu mẫu lễ tân nói riêng là tập hợp những phiếu/ loại tài liệu/ văn bản đã có sẵn nội dung trên đó; việc cần làm của nhân viên khách sạn (lễ tân) là trực tiếp điền/ hỗ trợ khách hàng điền đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn để làm cơ sở căn cứ áp dụng cho những mục đích có liên quan về sau.

Biểu mẫu lễ tân giúp công việc của lễ tân trở nên chuyên nghiệp, được thực hiện trôi chảy, nhất quán và mang tính chính xác cao. Tùy thuộc vào mục đích kinh doanh và quy định tại mỗi khách sạn mà các biểu mẫu sẽ có sự khác nhau về các thông tin cần thu thập.

Biểu mẫu lễ tân bao gồm những gì?

Thông thường, tương ứng với mỗi nghiệp vụ lễ tân sẽ đi kèm với một biểu mẫu. Nghiệp vụ lễ tân khách sạn bao gồm những nhiệm vụ công việc như sau:

 • Nghiệp vụ đặt buồng/ nhận đăng ký đặt buồng
 • Nghiệp vụ đăng ký tạm trú cho khách
 • Nghiệp vụ tổng hợp lượt khách trong tuần/ tháng
 • Nghiệp vụ cung cấp dịch vụ ăn uống
 • Nghiệp vụ báo thức khách
 • Nghiệp vụ nhận ký gửi tài sản của khách
 • Nghiệp vụ bưu chính viễn thông
 • Nghiệp vụ thanh toán và tiễn khách
 • Nghiệp vụ theo dõi sửa chữa
 • Nghiệp vụ xử lý tài sản khách bỏ quên

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

Thông thường, mỗi nghiệp vụ lễ tân khách sạn sẽ đi kèm với một biểu mẫu tương ứng phù hợp

Những biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

14 biểu mẫu lễ tân khách sạn thường dùng

 

Đó chỉ là những biểu mẫu cơ bản lễ tân khách sạn thường dùng nhất trong ca làm việc mỗi ngày. Tùy thuộc vào các dịch vụ trong khách sạn sẽ có nhiều/ ít hơn các biểu mẫu mà Hoteljob.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn, nhất là những nhân viên lễ tân mới vào nghề hay ứng viên tìm việc lễ tân đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Hướng dẫn lập, đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính – Phần 1

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán

Lập báo cáo tài chính là công việc khó, đòi hỏi mất nhiều thời gian cho việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu để cho ra bộ báo cáo tài chính gồm có: Bảng cân đối kế toán; Bảng kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Nhưng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp lại có giá trị hơn nhiều đối với giám đốc / Hội đồng quản trị hoặc giám đốc tài chính. Qua báo cáo phân tích, người xem có thể thấy xu hướng, sự biến động tăng giảm giá trị, tăng giảm tỷ trọng của các chỉ tiêu tài chính, phản ánh tình hình sức khỏe tài chính – kinh doanh…

Lập – Đọc – Phân tích Báo cáo tài chính | Khóa học

Tài chính – kế toán thuế dành cho CEO | Khóa học

Setup tài chính & Tối ưu thuế phải nộp

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán & hiểu các chỉ tiêu

Kết cấu bảng cân đối kế toán – Theo cơ cấu cấu thành
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính

Nhìn dạng mô hình này ta có thể thấy kết cấu hình thành tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, trong đó nguồn vốn và tổng tài sản thực chất là 2 mặt thể hiện của giá trị tổng tài sản tài chính. Ví dụ, khi nói rằng bạn “giàu có” thì nó phải được thể hiện cái sự “giàu có” đó bằng tài sản như nhà, tiền, xe… Ở doanh nghiệp cũng vậy, nếu nói doanh nghiệp A “vốn lớn” thì thể hiện ra ngoài của “vốn lớn đó” phải là tiền, TSCĐ, các khoản đầu tư hay gì đó…. Về mặt chuyên ngành, ta hiểu tổng nguồn vốn là nguồn tài trợ hình thành tài sản. Nguồn vốn ở đây bao gồm cả vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận chưa chia và cả các giá trị có thể tính bằng tiền mà doanh nghiệp bạn đi vay, mua chịu, chưa trả người lao động (tức là phần giá trị vốn doanh nghiệp chiếm dụng của đơn vị khác, cá nhân khác hoặc vay mượn để hình thành tài sản).

Bảng cân đối kế toán dạng tóm tắt theo mẫu TT200

Lập bảng cân đối kế toán, bang can doi ke toan

Đây là một nửa của Bảng cân đối kế toán – Phần tài sản

Hiểu về các chỉ tiêu tài sản của bảng cân đối kế toán

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền: Là toàn bộ tiền mặt (tại quỹ) + Tiền gửi trong các ngân hàng + Tiền đang chuyển + Các khoản đầu tư tài chính / chứng khoán có khả năng chuyển đổi thành tiền trong thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (thường là 31/12 hàng năm).

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn: Là toàn bộ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán có thời gian đáo hạn thu hồi không quá 12 tháng.

III. Các khoản phải thu ngắn hạn: Là nợ phải thu của doanh nghiệp có thời gian nợ / thu hồi dưới 12 tháng. Chứng minh thời gian nợ phải có văn bản như giấy nhận nợ, hợp đồng ghi thời hạn trả chậm…Gồm các khoản: nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng; trả trước cho người bán (ngắn hạn); các khoản phải thu nội bộ ngắn hạn (phải thu của các đơn vị chi nhánh, văn phòng đại diện…). Tùy từng quan điểm quản trị của từng doanh nghiệp, khoản mục này còn có các khoản phải thu tạm ứng của người lao động và các khoản phải thu có thời gian dưới 12 tháng khác.
Giá trị các khoản phải thu này là giá trị thuần, đã được trừ đi giá trị trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có nguy cơ mất nợ phải thu.

IV. Hàng tồn kho: Hàng tồn kho trong quản lý tài chính kế toán không có nghĩa là “tồn kho ế ẩm”, hàng tồn kho được hiểu là tất cả những gì có hoạt động Nhập – Xuất – Tồn kho. Như vậy khái niệm hàng tồn kho ở đây khác hẳn với khái niệm hàng tồn kho trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn nghe. Hàng tồn kho gồm có: Nguyên liệu vật liệu; Công cụ dụng cụ; Nhiên liệu; Bán thành phẩm và sản xuất dở dang; Thành phẩm sản xuất chưa tiêu thụ; Hàng hóa trong kho; Hàng gửi đại lý. Cộng toàn bộ giá trị của các khoản mục này dựa theo sổ kế toán hoặc các báo cáo kho hoặc bảng cân đối số phát sinh của kế toán ta sẽ có hàng tồn kho.
Đối với giá trị hàng tồn kho theo chỉ tiêu tổng hợp này, giám đốc nên hiểu rằng đó là giá trị tài sản thuần của nó. Tức là giá trị này đã được trừ đi việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Nôm na rằng nhìn vào đây anh sẽ biết hàng tồn kho của anh có giá trị thuần là bao nhiêu (có thể bán được bao nhiêu là hòa vốn, không kể lãi vay phải trả cho việc hình thành).

Lập bảng cân đối kế toán, BCTC

Hiểu về các chỉ tiêu nguồn vốn của bảng cân đối kế toán

A. NỢ PHẢI TRẢ
Nợ ngắn hạn
: Là các khoản phải trả cho nhà cung cấp, các đơn vị nội bộ, người lao động, tiền vay và các khoản phải trả phải nộp khác. Các khoản phải trả này có hạn trả trong vòng 12 tháng.
Nợ dài hạn:  Là các khoản phải trả cho nhà cung cấp, các đơn vị nội bộ, người lao động, tiền vay và các khoản phải trả phải nộp khác có thời hạn trả dài hơn 12 tháng.

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn chủ sở hữu: Là toàn bộ vốn góp, vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các khoản vốn khác như đánh giá tăng giảm giá trị tài sản, chênh lệch tỷ giá các khoản mục tiền tệ cuối kỳ…
Nguồn kinh phí và quỹ khác: Là các nguồn kinh phí được cấp để thực nhiệm vụ được giao, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như quỹ đầu tư phát triển…

Quan trọng nhất trong phần nguồn vốn là: Vốn góp của chủ sở hữu (hoặc vốn cổ phần) và lợi nhuận chưa phân phối. Xem thêm bảng kết quả kinh doanh để hiểu thêm về lợi nhuận chưa phân phối (Lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế).

Hướng dẫn lập bảng CĐKT với từng chỉ tiêu chi tiết

Lập báo cáo tài chính, phân tích tài chính

Cách lập báo cáo tài chính, bảng CĐKT

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Cách làm báo cáo tài chính

Cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính, bctc

Báo cáo tài chính theo TT200

Mẫu báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán

Lap can doi ke toan, BCTC

Cách lập báo cáo tài chính

Các làm báo cáo tài chính, cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán, phân tích tài chính DN

Ghi chú quan trọng:
(*): Là các chỉ tiêu ghi âm khi lập báo cáo – Khấu hao; dự phòng; cổ phiếu quỹ.
Nền màu xanh là các chỉ tiêu chi tiết để lấy số liệu từ cân đối phát sinh / sổ cái chứ không hiển thị trên báo cáo.
Các chỉ tiêu có cột tài khoản màu đỏ và hướng dẫn là “Số dư còn lại” tức là các tài khoản này có 2 phần số liệu: ngắn hạn & dài hạn, trong đó ngắn hạn đã được lấy để lập các chỉ tiêu ở phần trên của chỉ tiêu đó, phần còn lại ghi nhận vào chỉ tiêu này.
Các chỉ tiêu cộng chi tiết là cộng các chỉ tiêu chi tiết hình thành lên nó, khóa chính để cộng là mã số của cột số thứ tự.
Các chỉ tiêu cộng tổng hợp là cộng các chỉ tiêu hiển thị báo cáo chi tiết cấu thành lên nó, khóa chính để cộng là mã số của cột số thứ tự.
Nguồn tài liệu, số liệu để lập báo cáo này: Bảng cân đối số phát sinh, sổ cái kế toán.
Nếu doanh nghiệp không lập bảng kê theo dõi công nợ ngắn và dài hạn hoặc không chia tách tài khoản công nợ thành ngắn hạn và dài hạn thì sẽ không thể lập được các chỉ tiêu công nợ dài hạn mà toàn bộ dữ liệu được dồn về chỉ tiêu ngắn hạn.
Sau khi lập xong, TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN.

Một số lý giải và nhận xét với một số chỉ tiêu đặc biệt

Các khoản phải thu: Các khoản phải thu không chỉ là phải thu của khách hàng mà còn gồm các khoản phải thu nội bộ, phải thu từ tạm ứng của nhân viên, phải thu do chi trả thừa cho người lao động theo bảng lương, các khoản trả thừa và phải thu khác.

Tài koản 131 trên sổ kế toán và bảng cân đối phát sinh là tài khoản “Phải thu của khách hàng“. Số dư sử dụng để lập báo cáo tài chính cho khoản mục “Phải thu của khách hàng” là số dư bên nợ. Nhưng vì tài khoản này là tài khoản công nợ và gắn với từng đối tượng công nợ cụ thể, tức là không thể bù trừ công nợ giữa các đối tượng khác nhau cho nên nó là tài khoản lưỡng tính (Dư nợ hoặc Dư có hoặc Dư cả nợ và có). Nếu có số bên có tài khoản 131 tức là “Người mua trả tiền trước” hoặc “người mua trả tiền thừa” hoặc các trường hợp hàng bán bị trả lại nhưng chưa hoàn tiền. Cho nên, khi lập báo cáo tài chính, bạn hãy ghi nhớ “Số dư trái chiều của tài khoản nợ phải thu LÀ MỘT KHOẢN PHẢI TRẢ“.

Tương tự như 131 là tài khoản 331 – Phải trả cho người bán nhưng nếu bạn ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp hoặc trả thừa tiền hàng hoặc trả lại hàng mua mà chưa nhận lại tiền… thì khi đó số dư bên nợ của 331 là MỘT KHOẢN PHẢI THU.

Qua 2 tài khoản điển hình trên, chúng ta ghi nhớ quy tắc sau:

 • Tài khoản mà phải gắn với đối tượng cụ thể ta xem là tài khoản công nợ
 • Tài khoản công nợ thì có thể dư nợ, có thể dư có, có thể dư cả hai bên
 • Số dư bên nợ tài khoản có tính chất phải thu là phải thu. Số dư bên có tài khoản có tính phải thu là phải trả.
 • Số dư bên có tài khoản có tính chất phải trả (hoặc vay nợ) là khoản phải trả. Số dư bên nợ tài khoản có tính chất phải là khoản phải thu.

Theo các nhận xét và lập luận trên cho nên, trong phần hướng dẫn chi tiết lấy số liệu lập báo cáo, ta thấy một số điển hình là: Các khoản phải thu ngắn hạn sẽ lấy số dư nợ ngắn hạn của 131 và 331. Ngược lại  các khoản phải trả ngắn hạn được lấy số liệu từ số dư có ngắn hạn của 131 và 331.

Ngoài ra, trong chỉ dẫn lập bảng cân đối kế toán của bài này, tác giả đã tách tài khoản 131 thành 2 tiểu khoản: 1311 – Phải thu ngắn hạn; 1312 – Phải thu dài hạn và 3311 – Phải trả người bán ngắn hạn; 3312 – Phải trả người bán dài hạn. Khi tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, nếu muốn có được báo cáo tài chính tốt bạn cũng nên chia tách tài khoản như vậy nhé.

Phần 2: Hướng dẫn chi tiết lập Báo cáo kết quả kinh doanh & Phân tích lợi nhuận. Mời các bạn đón đọc trong tuần kế tiếp.

Xin chúc quý bạn đọc và các Members thực hiện thành công!
Tác giả: Vũ Long | Start-UP Coaching.

Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ giúp cho nhà quản lý kiểm tra, giám sát được quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, kiểm soát chu trình bán hàng thu tiền là nội dung quan trọng được các nhà quản lý doanh nghiệp lưu ý thực hiện.

Thủ tục nào làm khó doanh nghiệp bất động sản?

Doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương

Tìm cách gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản

Văn hóa doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?

Hoạt động bán hàng thu tiền là hoạt động xảy ra thường xuyên và dễ xảy ra gian lận, sai sót. Việc xây dựng kiểm soát nội bộ hữu hiệu với chu trình bán hàng sẽ bảo đảm thu được tiền từ khách hàng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt… từ đó, nâng cao uy tín, hình ảnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Khái quát chu trình bán hàng và thu tiền

Bán hàng thu tiền (tiêu thụ) là quá trình chuyển quyền sở hữu của hàng hóa qua quá trình trao đổi hàng – tiền giữa khách thể kiểm toán với khách hàng. Quá trình bán hàng thu tiền gồm nhiều khâu, nhiều giai đoạn, bắt đầu từ yêu cầu mua của khách hàng (đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng…) và kết thúc việc thu tiền hoặc khách hàng cam kết chấp nhận thanh toán.

Bán hàng có nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp bán lẻ, bán buôn, bán hàng qua đại lý, gửi hàng chờ chấp nhận…), thanh toán theo nhiều phương thức khác nhau (thu tiền ngay bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, bán chịu, trả góp…). Với hình thức bán hàng và thanh toán phong phú, đa dạng nên việc tổ chức công tác kế toán cho chu trình này rất đa dạng. Có thể nói, chu trình bán hàng – thu tiền là một giai đoạn quan trọng của chu trình sản xuất kinh doanh. Chu trình bán hàng thu tiền liên quan đến nhiều khoản mục, đặc biệt là các khoản mục phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Các bước công việc của chu trình bán hàng thu tiền

Thông thường, với một số DN, những biểu hiện cụ thể của mỗi chức năng và bộ phận đảm nhiệm các chức năng khác nhau, theo đó, chu trình bán hàng và thu tiền đều bao gồm các chức năng cụ thể sau: Xử lý đơn đặt hàng của người mua, xét duyệt bán chịu, chuyển giao hàng hóa, lập hóa đơn bán hàng, xử lý và ghi số các khoản về doanh thu và về thu tiền, xóa số các khoản phải thu không thu được, lập dự phòng nợ khó đòi.

– Xử lý đơn đặt hàng của người mua: Đơn đặt hàng của khách hàng là điểm bắt đầu của toàn bộ chu trình. Đó là lời đề nghị mua hàng từ khách hàng tương lai hoặc hiện tại. Đơn đặt hàng của người mua có thể là đơn đặt hàng, phiếu yêu cầu mua hàng, yêu cầu qua thư, fax, điện thoại… Dựa vào đơn đặt hàng, người bán có thể xem xét để đưa ra quyết định bán qua phiếu tiêu thụ và lập hoá đơn bán hàng.

– Kiểm tra tính dụng và xét duyệt bán chịu: Việc bán chịu sẽ giúp DN gia tăng doanh số bán hàng nhưng cũng gặp nhiều rủi ro trong trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán. Vì thế việc bán chịu cần được xem xét thật chặt chẽ. Trước khi đi đến quyết định bán chịu cho khách hàng cần phải xem xét từng đối tượng khách hàng, khả năng thu nợ tối đa của từng khách hàng để từ đó đi đến quyết định bán chịu một phần hay toàn bộ lô hàng. Tuy nhiên, quyết định này cần được tính toán trên sự cân đối lợi ích của cả 2 bên theo hướng khuyến khích người mua trả tiền nhanh qua tỷ lệ về giá cả và thời gian thanh toán.

– Chuyển giao hàng hóa: Khi đã có quyết định về phương thức bán hàng, bộ phận xuất hàng sẽ lập lệnh xuất kho và chứng từ vận chuyển dựa trên các thông tin trên mẫu đơn đặt hàng, đồng thời thực hiện việc xuất kho và chuyển giao hàng.

– Lập hóa đơn bán hàng, đồng thời ghi sổ nghiệp vụ: Hóa đơn bán hàng là chứng từ trên đó có đầy đủ thông tin về hàng hóa (mẫu mã, quy cách, số lượng…) và giá cả thanh toán. Tổng số tiền thanh toán sẽ bao gồm giá cả hàng hóa, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các yếu tố khác theo luật thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn sẽ được lập thành 3 liên, liên 2 giao cho khách hàng, các liên sau được lưu lại ghi số và theo dõi việc thu tiền. Hóa đơn bán hàng vừa là phương thức thể hiện cho khách hàng thấy rõ về số tiền và thời hạn thanh toán; vừa là căn cứ ghi sổ nhật ký bán hàng và theo dõi các khoản phải thu. Nhật ký bán hàng là sổ ghi cập nhật các thương vụ, nhật ký ghi rõ doanh thu gộp của nhiều mặt hàng và phân loại theo các khoản thích hợp.

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền hữu hiệu giúp cho hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Muốn vậy, các nhà quản lý phải đề ra các chính sách, thủ tục thích hợp với doanh nghiệp, các biện pháp nhằm kiểm soát các nhân viên để họ thực hiện các chính sách, thủ tục đó tốt nhất.

– Xử lý và ghi sổ các nghiệp vụ thu tiền: Vấn đề được quan tâm trong chức năng này là kiểm soát được các khoản phải thu tránh tình trạng gian lận xảy ra khi khoản phải thu được vào sổ hoặc sau đó. Cần xem xét và đảm bảo rằng, tất cả số tiền thu được đã vào nhật ký thu tiền, sổ quỹ và các sổ chi tiết. Tiền mặt thu được cần được gửi vào ngân hàng một lượng hợp lý.

– Xử lý các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm từ doanh thu xảy ra khi người mua không thoả mãn về hàng hoá nhận được và thường là do hàng gửi đi có khuyết tật sai với hợp đồng. Khi đó, người bán có thể nhận lại hàng hoặc giảm giá cho lô hàng đó trên cơ sở thoả thuận được với bên mua. Trong trường hợp này, phải lập bảng tổng ghi nhớ hoặc hoá đơn chứng minh cho việc ghi giảm các lô hàng trên đồng thời ghi chép đầy đủ và kịp thời vào nhật ký bán.

– Thẩm định và xóa số khoản phải thu không thu được: Có nhiều nguyên nhân khiến các khoản phải thu của DN không thu được tiền, vì thế để tránh sai sót phải có bộ phận thẩm định tìm hiểu lý do không thu được tiền. Sau khi thẩm định, nếu xác định các khoản nợ trên khó hoặc không có khả năng thu do khách hàng bị phá sản hay vì một lý do bất khả kháng nào đó thì cần chuyển thành nợ khó đòi hoặc xóa sổ các khoản này.

– Lập dự phòng phải thu khó đòi: Trường hợp khách hàng không trả được nợ của công ty thì công ty cần phải có kế hoạch dự phòng nguồn để thay thế các khoản này. Vào cuối niên độ kế toán, dựa vào quy định của Bộ Tài chính và số tiền nợ quá hạn kế toán, công ty cũng phải lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn. Căn cứ để ghi nhận nợ phải thu khó đòi là: Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, DN đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được; Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền

Kiểm soát nội bộ (KSNB) đối với chu trình bán hàng – thu tiền là để đảm bảo quá trình bán hàng hợp pháp, hợp lý các bước thực hiện không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời: Các nghiệp vụ bán hàng được phê duyệt đúng đắn, được ghi sổ đầy đủ, được ghi đúng thời gian phát sinh; doanh thu ghi sổ được tính toán đúng và phản ánh chính xác… Đồng thời, KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền cũng để quản lý tín dụng khách hàng theo đúng quy định giảm thiểu rủi ro liên quan đến công nợ phải thu: Các loại tiền thu được ghi đúng thời gian và phân loại đúng đắn; các khoản tiền chiết khấu đã được xét duyệt.

Tại DN, nếu không xây dựng hệ thống KSNB hữu hiệu với chu trình bán hàng thu tiền thì việc xác định kết quả kinh doanh khó chính xác, việc thu hồi các khoản nợ phải thu của khách hàng là khó có thể tránh khỏi. Chu trình bán hàng thu tiền ở các đơn vị khác nhau, có thể có cơ cấu chức năng và chứng từ khác nhau song cũng cần phải có sự tách biệt các chức năng và giao cho cá nhân hay bộ phận cụ thể phụ trách.

Rủi ro gian lận phổ biến trongchu trình bán hàng thu tiền

Để hoàn thiện hệ thống KSNB trong chu trình bán hàng và thu tiền, cần chú ý đến các rủi ro thường xảy ra trong quá trình xử lý nghiệp vụ như: Nhận đặt hàng những hàng hóa hoặc dịch vụ mà DN không có sẵn hoặc không có khả năng cung cấp; Nhận và chấp nhận đặt hàng của những khách hàng không có khả năng thanh toán; Người không có nhiệm vụ lại nhận đặt hàng; Nhân viên không có thẩm quyền lại xuất hàng, gửi hàng; Xuất hàng khi chưa cho phép; Xuất không đúng số lượng hoặc loại hàng; Chuyển hàng không đúng địa điểm hoặc không đúng khách hàng; Không ghi hoặc ghi chậm số tiền khách hàng thanh toán; Ghi sai khách hàng thanh toán; Không nộp tiền thu được cho đơn vị. Để hạn chế và ngăn chặn những rủi ro trên, nhà quả lý cần thiết kế những thủ tục kiểm soát thích hợp, để hệ thống KSNB có thể thực hiện được những mục tiêu đề ra.

Quy tắc kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng thu tiền

– Sự phân chia trách nhiệm: Trong thực tế, mỗi DN thường có một cơ cấu KSNB riêng về chu trình bán hàng. Tuy vậy, một hệ thống KSNB chuẩn và hữu hiệu về các khoản phải thu và nghiệp vụ bán hàng thường đòi hỏi phải tách biệt các chức năng và phân nhiệm cho những cá nhân hay bộ phận khác nhau phụ trách. Khi mức độ phân nhiệm càng cao thì các sai phạm càng dễ bị phát hiện thông qua sự kiểm tra tương hỗ giữa các phần hành hay khi đối chiếu tài liệu giữa các bộ phận khác nhau và do đó sẽ giảm thiểu được các hành vi gian lận và sai sót. Đồng thời, mức độ phân nhiệm cùng hợp lý thì sẽ tránh được sự chồng chéo giữa các bộ phận và do đó các thủ tục kiểm soát được thiết lập càng trở nên có hiệu quả. Như vậy, việc phân chia trách nhiệm là công việc trọng yếu trong KSNB để ngăn ngừa gian lận và sai sót, đảm bảo nguyên tắc phân công, phân nhiệm.

– Các thủ tục phê chuẩn: Phê chuẩn nghiệp vụ bán hàng là công việc KSNB thường thấy và tập trung vào 3 điểm chủ yếu sau: Việc bán chịu phải được phê chuẩn đúng đắn trước khi quá trình tiêu thụ xảy ra. Hàng hóa chỉ được gửi đi sau khi được phê duyệt với đầy đủ chứng từ. Giá bán được duyệt bao gồm cả chi phí vận chuyển, giảm giá, chiết khấu.

Quá trình phê chuẩn giá nhằm đảm bảo giá trên hoá đơn là giá đã đề ra theo chính sách của công ty, tránh thất thu, kích thích tăng doanh thu và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lợi ích giữa các bên trong quan hệ mua bán.

– Kiểm soát chứng từ sổ sách: Sự đồng bộ của sổ sách: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được thể hiện trên chứng từ và trong sổ sách kế toán. Vì thế, chứng từ, sổ sách kế toán và bảng tổng hợp có tác dụng kiểm soát tối đa các nghiệp vụ. Mỗi DN có thể lựa chọn cho mình một hình thức kế toán thích hợp, tuy nhiên phải tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính.

Đánh số thứ tự chứng từ: Sử dụng chứng từ có đánh số thứ tự có tác dụng vừa để phòng bỏ sót, tránh trùng lặp các khoản phải thu, các khoản ghi số bán hàng. Tuy nhiên, việc đánh số thứ tự trước chứng từ phải có mục đích rõ ràng và cần tổ chức hợp lý, kết hợp với việc kiểm tra đối chiếu để việc kiểm soát có hiệu quả.

Gửi báo cáo hàng tháng: Hàng tháng nên tổng hợp và lập bảng cân đối giữa giá trị hàng bán với các khoản đã thu tiền và các khoản phải thu để kiểm soát công việc bán hàng và thu tiền. Do các bảng cân đối này có liên quan đến người mua nên cân gửi đến người mua để thông báo, đồng thời xác nhận quan hệ mua bán đã phát sinh trong tháng. Đây được xem là công việc KSNB hữu ích vì nó khuyến khích sự phản ứng lại của khách hàng khi số dư không được nêu đúng.

– An toàn tài sản: Ngoài ra, cần có những biện pháp kiểm soát thích hợp để bảo vệ an toàn tài sản. Tài sản ở đây ngoài máy móc thiết bị, tiền mặt còn phải kể đến sổ sách giấy tờ quan trọng của công ty. Tuỳ từng trường hợp mà sử dụng tủ hay két sắt, các thiết bị tinh vi chống trộm… hay kết hợp giữa các thiết bị này. Tiền là đối tượng dễ gặp rủi ro nhất như cháy hay trộm cắp. Để tránh những rủi ro, yêu cầu trong kinh doanh là phải mua bảo hiểm ở mức độ thích hợp, giữ tiền ở mức tối thiểu. Đồng thời, sổ sách của công ty ở các niên độ kế toán trước cần được bảo quản trong các két sắt có khả năng chống cháy.

Xây dựng hệ thống KSNB chu trình bán hàng và thu tiền hữu hiệu giúp cho hoạt động tiêu thụ của DN đạt hiệu quả cao. Muốn vậy các nhà quản lý phải đề ra các chính sách, thủ tục thích hợp với DN, đồng thời, đề ra các biện pháp nhằm kiểm soát các nhân viên để họ thực hiện các chính sách, thủ tục đó một cách tốt nhất. Điều này sẽ phát huy hết tác dụng của hệ thống KSNB chu trình bán hàng và thu tiền, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Tài liệu tham khảo:

1. Bài báo là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học mã số: SV2018 – AC – 08
2. Giáo trình Kiểm toán tài chính (2012), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân;
3. Dương Thị Thanh Hiền (2012), Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng;
4. Nguyễn Thị Mỹ Phương (2007), Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty Cổ phần khí công nghiệp và hóa chất Đà Nẵng, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Đà Nẵng;
5. Nguyễn Thị Kim Anh (2018), Bàn về kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của các DN, Tạp chí Tài chính, tháng 3/2018.

Mẫu báo cáo công việc theo tháng, tuần, ngày

Mẫu báo cáo công việc là một trong số những biểu mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay. Báo cáo dùng để hệ thống lại công việc hàng tuần, hàng tháng hay theo quý giúp chúng ta quản lý công việc dễ dàng giữa các cá nhân hay bộ phân trong doanh nghiệp. Báo cáo công việc gồm những nội dung thông tin cần thiết nào, các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo công việc theo tháng, tuần, ngày để lựa chọn từng mẫu thích hợp và sử dụng để giải quyết cũng như đáp ứng công việc của mình hiệu quả nhất nhé.
Trên thực tế hầu hết các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều sử dụng đến mẫu báo cáo công việc theo tháng, tuần, ngày để thống kê công việc và kiểm soát công việc một cách dễ dàng. Qua báo cáo chúng ta có thể giám sát được việc nào đã được giải quyết và việc nào chưa hoàn thành để đưa ra những phương pháp xử lý thích hợp hơn. Ngoài ra trong quá trình làm việc chắc chắn bạn cũng có nghỉ phép và cần đến mẫu đơn xin nghỉ phép. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép hoặc tải trực tiếp để sử dụng cho nhu cầu của mình tiện lợi và dễ dàng hơn. Còn trong bài viết sau, GoodCV sẽ chia sẻ cho bạn danh sách những mẫu báo cáo chi tiết được cập nhật dưới đây nhé.

Kỹ năng lập báo cáo là gì?

I. Báo cáo công việc là gì?

Báo cáo công việc là bản tóm tắt tất cả những gì bạn đã làm được (trong ngày/tuần/tháng) và ý nghĩa của chúng đối với công việc, dự án chung. Nó cũng cho thấy các thành viên trong nhóm đã hợp tác với nhau như thế nào để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo công việc là một công cụ hữu hiệu để các nhà quản lý giám sát tiến độ và hiệu suất làm việc của nhân viên. Dựa trên loại tài liệu này, người quản lý có thể đưa ra nhận xét chính xác cho nhân viên của mình.

II. Một số mẫu báo cáo công việc chuẩn (có link tải)

Mẫu số 1: Mẫu báo cáo công việc theo ngày

mau bao cao cong viec theo thang tuan ngay
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Mẫu số 2: Mẫu báo cáo công việc theo tuần

mau bao cao cong viec theo thang tuan ngay
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Mẫu số 3: Mẫu báo cáo công việc theo tháng

mau bao cao cong viec theo thang tuan ngay
Tải mẫu này TẠI ĐÂY

Các mẫu báo cáo công việc theo tháng, tuần, ngày

Các bạn cùng tìm hiểu một số mẫu báo cáo công việc chuẩn dưới đây.

Mẫu 1: Mẫu báo cáo công việc theo ngày

mau bao cao cong viec theo thang
mau bao cao cong viec theo thang, tuan, ngay

Mẫu 2: Mẫu báo cáo công việc cá nhân (báo cáo tuần)

mau bao cao cong viec theo tuan

Mẫu 3: Mẫu báo cáo công việc theo tháng

bao cao cong viec theo thang, tuan, ngay

Cách viết báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng

Hầu hết trong mẫu báo cáo công việc sẽ giúp người làm báo cáo dễ dàng nhìn lại những việc mình đã làm, với những kết quả đã đạt được hay còn có những thiếu sót gì, sẽ giúp cho công ty cũng như những người cấp quản lý dễ dàng nắm bắt được tình hình việc làm của nhân viên. Qua đó có thể đánh giá được tình hình làm việc và đưa ra những kế hoạch điều chỉnh hay phương hưởng xử lý khó khăn dễ dàng và hợp lý nhất.

Bố cục của mẫu báo cáo công việc

Thực tế báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng đều có bố cục khá giống nhau, báo cáo có thể được làm bằng word hay excel chỉ cần nêu rõ nội dung và người xem dễ hiểu. Nội dung của báo cáo công việc bao gồm:

 • Tên công ty tổ chức cá nhân đang làm việc.
 • Tên nhân viên, phòng ban và chức vụ.
 • Ngày thực hiện báo cáo.
 • Nội dung các việc được xử lý.
 • Kết quả thực hiện.
 • Ý kiến, thắc mắc, góp ý.

Ngoài ra tùy thuộc vào báo cáo theo ngày, theo tuần, tháng sẽ có thêm những nội dung khác nhau như, tên dự án, giai đoạn dự án, công việc quan trọng, nhận xét của bản thân…

Viết báo cáo công việc khá đơn giản và dễ dàng, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu cũng như tạo cho mình báo cáo công việc cụ thể và rõ ràng nhất để thống kê công việc cũng như dễ dàng kiểm soát những việc mình đã làm, việc mình chưa đạt được. Hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều yêu cầu nhân viên của mình thực hiện báo cáo công việc cá nhân hay đưa ra những cách báo cáo công việc cho sếp hay báo cáo kết quả công tác… Tùy thuộc vào từng yêu cầu mà các bạn có thể đưa ra những mẫu báo cáo riêng biệt, hơn nữa các bạn dễ dàng dựa vào mẫu để thực hiện báo cáo bất cứ lúc nào bạn cần.

Những lưu ý khi viết báo cáo công việc tháng, tuần, ngày

Có rất nhiều mẫu báo cáo công việc khác nhau, từ mẫu ngắn gọn một trang, tới những báo cáo phân tích chi tiết dài hàng vài trang hoặc vài chục trang. Không có quy định mẫu báo cáo nào là chuẩn do mỗi công việc lại yêu cầu một kiểu cấu trúc riêng. Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ ở đây là tại sao sếp của bạn lại cần bản báo cáo này và tập trung cung cấp thông tin chính xác mà sếp cần. Viết báo cáo công việc là điều không hề đơn giản và bạn sẽ cần phải lưu ý những điều sau đây:

1. Ai là người nhận báo cáo?

Bạn cần phải biết rõ ai là người sẽ nhận báo cáo để lựa chọn những thông tin chính xác nhất. Bạn có thể hỏi trực tiếp cấp trên về những thông tin mà họ cần trong bản báo cáo, họ là người nhận cuối cùng hay sẽ nộp lên cho cấp cao hơn? Hãy nhớ rằng báo cáo của bạn có thể không chỉ được gửi lên cho sếp trực tiếp, mà có thể sẽ được chuyển tới nhiều phòng ban khác nhau. Do đó, bạn cần phải biết người xem cuối cùng là những ai để có thể chọn được thông tin phù hợp nhất.

2. Thu thập thông tin

Thông tin là phần quan trọng nhất của báo cáo. Các từ ngữ mà bạn sử dụng ở đây chỉ nhằm mục đích giúp người đọc hiểu rõ hơn những thông tin này. Vì vậy, hãy dành thời gian thu thập các thống kê, dữ liệu tài chính, bảng biểu,… mà bạn cho là cần thiết. Đây sẽ là phần trung tâm của báo cáo và bạn chỉ cần thêm một vài từ ngữ để diễn giải chúng một cách chi tiết hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải sắp xếp các thông tin hợp lý, logic để bất cứ ai đọc báo cáo cũng có thể hiểu được.

3. Trình bày báo cáo

Cho dù bạn sử dụng mẫu báo cáo công việc nào đi chăng nữa, thì cũng nên có các phần chính như sau:

 • Tiêu đề.

 • Tóm tắt dự án.

 • Phần giới thiệu – lý do viết báo cáo, nền tảng và cách thu thập thông tin.

 • Phần nội dung chính – thông tin thu thập được phía trên. Phần này nên được chia thành các mục nhỏ hơn cho dễ hiểu.

 • Kết luận hoặc đề xuất.

Bạn cần lên bố cục chung cho một bản báo cáo công việc như trên, sau đó dần dần bổ sung những thông tin cần thiết. Bạn cũng có thể hoàn thành phần nội dung chính trước rồi sau đó mới viết đến phần giới thiệu và kết luận.

 • Tóm tắt dự án.

Phần tóm tắt dự án xuất hiện ngay trên đầu của bản báo cáo, nhưng lại là phần bạn nên viết cuối dùng để có thể tóm tắt được tất cả ý chính? Bạn rút ra được điều gì sau bản báo cáo? Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Quản lý trực tiếp của bạn có thể sẽ đọc toàn bộ bản báo cáo nhưng lãnh đạo cấp cao hơn thì không. Vì vậy, phần tóm tắt dự án phải nêu được đầy đủ và ngắn gọn những thông tin quan trọng nhất. Bạn có thể viết 1 – 2 đoạn trong phần này hoặc trình bày thông tin dưới dạng gạch đầu dòng.

mau bao cao cong viec theo thang, tuan, ngay

Hình thức báo cáo được trình bày theo đúng chuẩn sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn

4. Kiểm tra kỹ trước khi gửi

Nếu công ty của bạn yêu cầu phải trình bày theo một mẫu nhất định, hãy chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu đó. Nếu không, đảm bảo bạn đã sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, và đúng các thuật ngữ trong ngành. Bạn cũng nên chia báo cáo thành các phần nhỏ để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt ý chính.

Nếu có thời gian, hãy nhờ một người đồng nghiệp hiệu đính bản báo cáo này trước khi gửi lên cho cấp trên. Ngôn ngữ sử dụng như vậy đã rõ ràng hay chưa? Các ý chính và đề xuất có khả thi hay không? Và cuối cùng là kiểm tra chính tả và ngữ pháp. Bạn sẽ bị mất uy tín nếu như mắc phải những lỗi sai cơ bản này trong báo cáo công việc.

Trên đây là mẫu báo cáo công việc theo tháng, tuần, ngày các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo đúng chuẩn để áp dụng cho nhu cầu công việc của mình dễ dàng nhất. Hơn nữa, các bạn cũng có thể tải trực tiếp các biểu mẫu này về để sử dụng khi cần thiết, giảm bớt được thời gian soạn thảo, chỉ cần chỉnh sửa theo mẫu chắc chắn sẽ có những mẫu báo cáo hợp lý đáp ứng được mọi yêu cầu và tiêu chí quản lý hay doanh nghiệp đưa ra.

Cùng với mẫu báo cáo công việc các bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu đơn xin tăng lương khi có nhu cầu tăng lương và gửi đến chủ doanh nghiệp. Thực tế việc tăng lương ở bất cứ công ty nào cũng đều có quy định rõ ràng, tuy nhiên bạn thấy khả năng của mình là xứng đáng thì hãy cùng tìm hiểu chi tiết mẫu đơn xin tăng lương   để có thể viết đơn và hoàn thiện mẫu đơn dễ dàng và hiệu quả nhất.

Du lịch đảo Nam Du: Cẩm nang từ A đến Z (Cập nhật thông tin mới nhất 2019)

Nằm cách Sài Gòn 250 km đường bộ, đảo Nam Du đang được xem như là điểm đến mà dân phượt phía Nam nhất định phải ghé đến trong những kỳ nghỉ lễ.

Đảo Nam Du - điểm đến lý tưởng cho mọi kỳ nghỉ.

Đảo Nam Du – điểm đến lý tưởng cho mọi kỳ nghỉ. Ảnh: dulichluhanh.net

Lên lịch du lịch đảo Nam Du

Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Nam Du là từ tháng 12 đến tháng 3, vào khoảng thời gian này biển khá êm và trong xanh, do vậy những bạn bị say sóng cũng sẽ giảm được nhiều khó chịu khi di chuyển bằng tàu.

Các vùng biển của Kiên Giang không chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp của bão, nhưng lượng mưa do bão gây ra chiếm tỉ trọng khá lớn, mùa mưa tại đây thường bắt đầu từ tháng 4 – 11 hàng năm.

Phương tiện di chuyển từ Sài Gòn đi Nam Du

Để ra quần đảo Nam Du, bạn cần phải xuống thành phố Rạch Giá – Kiên Giang. Phương tiện di chuyển dễ nhất là xe đò xuất phát từ bến xe miền Tây, giá khoảng 150.000 – 170.000 đồng một vé. Bạn nên đi chuyến 23h để tới Rạch Giá lúc 6h sáng hôm sau.

Cổng Tam Quan thành phố Rạch Giá.

Cổng Tam Quan thành phố Rạch Giá. Ảnh: Ảnh: sanvemaybay

Để tiếp tục hành trình tới Nam Du, bạn đi bằng tàu cao tốc, giá vé khứ hồi khoảng 440.000 đồng một người. Nếu biển động từ cấp 6 trở lên thì tàu không hoạt động.

Tàu đi ra đảo Nam Du.

Tàu di chuyển ra các đảo nhỏ trong quần đảo Nam Du. Ảnh: ifashionmate.net

THAM KHẢO MỘT SỐ HÃNG TÀU TỪ RẠCH GIÁ ĐI ĐẢO NAM DU

• Ngọc Thành (Tàu cao tốc)

Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất bến: Rạch Giá lúc 8h15 và Nam Du lúc 12h15

Thời gian di chuyến: 2 tiếng

• Hồ Hải (Tàu thường)

Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất bến: Rạch Giá lúc 9h và Nam Du lúc 10h

Thời gian di chuyển: 5 tiếng

Điện thoại: 077 3863019

Nếu bạn đón tàu chuyến 8h15 thì tầm khoảng 11h tàu sẽ cập bến Hòn Lớn thuộc quần đảo Nam Du.

 • Superdong

Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du

Giờ xuất bến Rạch Giá lúc 7h20 và Nam Du lúc 10h15

Thời gian di chuyển: 2 tiếng

Điện thoại: 0919664660

Phương tiện di chuyển trên đảo

1. Tàu

Để khám phá các hòn xung quanh Hòn Lớn và tham quan một số địa điểm đẹp, các bạn nên thuê tàu để di chuyển. Trên đảo đang có một số cá nhân cho thuê tàu (nếu không thuê được các bạn có thể ra thẳng bến tàu, tìm bất kỳ tàu cá nào của người dân, thống nhất giá cả và các địa điểm muốn đi).

2. Xe máy

Bạn có thể thuê xe máy tại các khu nhà trọ với giá khoảng 150.000 – 200.000 đồng/ngày, và tha hồ vi vu đến những điểm mà mình yêu thích.

Bạn có thể thuê xe ôm trên đảo, hoặc thuê xe máy đi tiện đi lại.

Bạn có thể thuê xe ôm trên đảo, hoặc thuê xe máy đi tiện đi lại. Ảnh: Phong Vũ Nam Du

Ở đâu khi du lịch đảo Nam Du?

Có 2 cách để qua đêm ở Nam Du là thuê nhà nghỉ hoặc nhà dân, giá từ 150.000 – 200.000 đồng/đêm.

Nếu thích trải nghiệm hơn, bạn có thể thuê bãi và lều để ngủ qua đêm. Bãi qua đêm thích hợp nhất là Hòn Dầu, bởi ở đây có hàng dừa và bãi cát khá rộng, thuận tiện cho việc cắm trại cũng như vui chơi, giá thuê bãi khoảng 30.000 đồng mỗi người. Trong khi đó, giá thuê lều là 40.000 đồng một người.

Nam Du là điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Nam Du là điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Phong Vũ Nam Du

Những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Nam Du

Hòn Lớn

Vốn là một vịnh tuyệt đẹp với diện tích nằm gọn trong vịnh Thái Lan. Đây được xem là bãi biển đẹp nhất trong quần đảo Nam Du. Những hàng dừa xanh nghiêng bóng, tuổi thọ có cây lên tới 70 – 80 năm. Đến đây, bạn có thể lặn bắt mực cá hoặc ngắm san hô đủ màu sắc. Bãi Cây Mến vắng người, nên bạn có thể tha hồ chơi đùa, tắm thỏa thích. Nước biển trong vắt và mát lạnh. Thêm nữa, bạn cũng có thể bắt ốc ở bãi đá dọc bãi tắm.

Bãi Cây Mến ở hòn Lớn cũng như những bãi tắm lớn nhỏ khác trong đảo Nam Du vẫn chưa nhiều dấu chân du khách, nên biển nơi đây rất hoang sơ.

Bãi Cây Mến ở hòn Lớn cũng như những bãi tắm lớn nhỏ khác trong đảo Nam Du vẫn chưa nhiều dấu chân du khách, nên biển nơi đây rất hoang sơ. Ảnh: golux.vn

Bãi Ngự

Bãi Ngự nằm ở phía tây Củ Tron. Tương truyền trên đường qua Xiêm, vua Gia Long đã dừng lại đây nên khu vực này có tên là bãi Ngự. Mùa khô, bãi này vẫn đầy đủ nước ngọt trong khi các khu vực khác thiếu nước trầm trọng. Tại đây, vẫn còn một cái giếng luôn đầy nước. Người dân địa phương cho rằng giếng được đào khi vua đặt chân đến đây nên được đặt tên là giếng Vua.

Bãi Ngự nhìn từ trên cao.

Bãi Ngự nhìn từ trên cao. Ảnh: embebu.

Bãi Chệt

Theo dân gian truyền lại vào thế kỷ 16 trên đường ra Phú Quốc buôn bán, giữa đoàn tàu Hà Lan và người Trung Quốc đã xảy ra một trận ác chiến, mấy hôm sau có hàng trăm xác người Trung Quốc tấp vào bãi này, từ đó người dân gọi là Bãi Chệt.

Hải đăng Nam Du

Hải đăng Nam Du nằm trên đỉnh Hòn Lớn (Củ Tron) thuộc xã An Sơn. Đây được xem là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam nhờ nằm ở định đồi cao hơn 300 mét so với mực nước biển.

Hòn Dầu

Giống với Hòn Lớn, bãi biển vẫn xanh ngắt và hàng dừa rì rào bên bờ. Hòn Dầu tương đối lớn so với các đảo khác, rừng nguyên sinh chiếm khoảng 90% diện tích. Gần bờ có rất nhiều rặng san hô đang phát triển, không đẹp như vùng nước sâu khác nhưng nước biển trong vắt và rất sạch. Một số cây dừa ngả mình hướng ra biển thoai thoải, bạn có thể nằm lên đó và đánh một giấc trưa giữa cơn gió mát rượi.

Hòn Dầu là địa điểm thích hợp để qua đêm trên đảo.

Hòn Dầu là địa điểm thích hợp để qua đêm trên đảo. Ảnh: phuquocsensetravel

Hòn Nồm

Là một trong 11 đảo có dân sinh sống, Hòn Nồm giữa hiện chỉ có duy nhất đại gia đình ông Dương Văn Sáu sinh sống. Hòn đảo được ông Vương Văn Kiều, cha ông sáu đến khai hoang và xây dựng từ năm 1960. Toàn đảo có diện tích khoảng 10 ha nhưng chỉ có 3 ha là có thể trồng trọt, phần diện tích còn lại hoàn toàn là núi đá.

Hòn Mấu

Hòn Mấu rộng khoảng 200 ha với hơn 120 hộ dân nằm liền nhau vắt ngang qua phần thấp nhất của đảo. Hầu hết người dân trên đảo này đều làm nghề biển. Ðảo nhỏ nên vừa đặt chân lên tới đây, người dân trên đảo từ người già đến trẻ em đều biết bạn là người khác đến đảo này.

Trong số 21 hòn đảo của quần đảo này, tạo hóa có vẻ thiên vị khi ban phát cho hòn đảo nhỏ này những bãi biển tuyệt đẹp. Có đến năm bãi biển trên đảo. Trong đó, có hai bãi cát trắng mịn hiếm nơi nào có được là Bãi Chướng và Bãi Nam; còn lại là ba bãi đá: Bãi Bắc, bãi Ðá Ðen và bãi Ðá Trắng. Bãi Nam là mặt tiền của đảo. Bãi này hầu như yên ắng quanh năm, nên tàu bè đến giao thương đều dừng lại ở mặt này. Vì thế, cư dân ở đây cũng đông hơn. Dù vậy, bãi cũng rất sạch sẽ, cát trắng mịn và bãi Lài.

Hòn Mấu xinh đẹp.

Hòn Mấu xinh đẹp. Ảnh: Toidi

Bãi Chướng

Thú vị nhất là được đắm mình trong lòng nước mát lành ở Bãi Chướng. Bãi như một cái vịnh trông như một hồ nước khổng lồ bao bọc chung quanh là những hàng dừa có trên một đời tuổi người. Bãi cát chạy dài, nước có màu xanh lam trong vắt. Ra xa hàng chục mét vẫn còn thấy đáy.

Cạnh đó là hai bãi đá không chê vào đâu được. Bãi Ðá Ðen có nhiều loại đá đẹp. Phần lớn là đá có màu đen bóng nên người dân lấy đó làm tên đặt. Ðá ở bãi này muôn hình vạn trạng, nhiều màu sắc. Khi mặt trời soi xuống, đá dưới biển lấp lánh nhiều màu sắc bắt mắt. Có những viên hoa văn rất lạ. Vân đá ngoằn ngoèo xanh, đỏ như vân cẩm thạch. Từ bãi Ðá Ðen đi bộ chừng 15 phút là đến bãi Ðá Trắng. Toàn bãi chỉ duy nhất một màu trắng của đá. Những viên đá nhỏ bằng ngón tay đến bằng bàn tay nằm dọc theo bãi biển. Bãi này hầu như không có cát, chỉ có đá trắng. Ai đến hai bãi đá cũng cầm về vài hòn đá như một món quà của biển khơi.

Hòn Ngang

Hòn Ngang có bến cảng êm sóng nhất Nam Du nên thu hút hàng ngàn tàu thuyền, ghe xuồng và những lồng bè nuôi cá. Từ Hòn Lớn qua Hòn Ngang mất 30 phút đi đò, mỗi ngày có hai chuyến xuất bến lúc 7h và 15h hàng ngày.

Hòn Ngang là trung tâm xã Nam Du. Bến tàu Hòn Ngang có hàng ngàn tàu thuyền ghe xuồng và gần 60 lồng bè nuôi cá neo đậu không theo một trật tự nào. Bờ cảng là dãy nhà sàn trên cọc tre và bêtông san sát nhau chạy dài 2km. Chỉ có một con đường nhỏ chừng 1,5m, không có bất cứ loại phương tiện giao thông nào.

Hòn Ngang có bến cảng êm sóng nhất Nam Du nên thu hút hàng ngàn tàu thuyền, ghe xuồng và những lồng bè nuôi cá.

Hòn Lớn có bến cảng êm sóng nhất Nam Du nên thu hút hàng ngàn tàu thuyền, ghe xuồng và những lồng bè nuôi cá. Ảnh: phuquocsensetravel

Hòn Hai Bờ Đập

Là địa điểm thường được dân du lịch lựa chọn để làm nơi tập trung cắm trại và dựng lều nghỉ đêm. Đây là địa điểm khá phù hợp để bạn lặn ngắm san hô, bắt nhum (cầu gai), câu cá, bơi lội.

Hòn Sơn (Hòn Sơn Rái, Lại Sơn)

Nằm giữa Hòn Tre và quần đảo Nam Du, cách đất liền khoảng 60km, trên nền xanh thẳm của đại dương, Hòn Sơn (hòn Sơn Rái) hiện lên như một quả núi khổng lồ. Từ năm 1983, hòn đảo duyên dáng này được mang tên là Lại Sơn, một trong 4 xã đảo thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) diện tích 11,5 km2 với hơn 2.000 hộ sinh sống. Đến Hòn Sơn, du khách mới thấy hết cảnh sắc nên thơ, sự kết hợp hài hòa giữa biển – đảo với những giá trị nhân văn gắn liền với lịch sử, văn hóa của vùng đất nơi trập trùng sóng nước.

Vào những ngày trời đẹp, mây quang đãng, nhìn từ xa Hòn Sơn như một viên ngọc lấp lánh với 7 đỉnh nhấp nhô trên sóng nước. Càng đến gần, màu xanh trên đảo càng cuốn hút bởi quanh đảo được bao phủ bằng những rặng dừa xanh ngút ngàn, cảnh sắc êm đềm, thơ mộng. Dọc theo bờ biển là làng chài, tàu ghe tấp nập, không khí vô cùng nhộn nhịp.

Đứng từ trên bờ nhìn ra, ai cũng say mê ngắm nhìn những hòn đá to nhỏ, chồng chất lên nhau, tạo thành những dáng vẻ kỳ thú. Hấp dẫn nhất là tại bãi Thiên Tuế, gần đền Nam Hải với những tảng đá sừng sững muôn hình vạn trạng nổi lên trên những viên đá cuội, tạo cảm giác lạ lẫm.

Quanh đảo được bao phủ bằng những rặng dừa xanh ngút ngàn, cảnh sắc êm đềm, thơ mộng.

Quanh đảo được bao phủ bằng những rặng dừa xanh ngút ngàn, cảnh sắc êm đềm, thơ mộng. Ảnh: Phong Vũ Nam Du

Đồi Ma Thiên Lãnh

Đa số du khách đến Hòn Sơn thích khám phá đồi Ma Thiên Lãnh, nơi còn lưu giữ nhiều huyền thoại mà mỗi người dân ở đây đều biết đến. Đó là chuyện các nàng tiên thường giáng trần nơi đỉnh núi, gọi là sân tiên. Về sau, nơi đây có nhiều cây rừng, nhiều hang động thanh tịnh nên có nhiều đạo sĩ tìm đến ẩn tu. Trên đường đến Ma Thiên Lãnh hiện còn một tượng Phật lộ thiên và nhiều vết tích của người xưa ghi lại trên đá.

Đường lên đồi Ma Thiên Lãnh.

Đường lên đồi Ma Thiên Lãnh. Ảnh: Phong Vũ Nam Du

Du khách sẽ rất dễ dàng để lựa chọn một góc ảnh đẹp tại Nam Du.

Du khách sẽ rất dễ dàng để lựa chọn một góc ảnh đẹp tại Nam Du. Ảnh: Phong Vũ Nam Du

Những món ngon trên đảo Nam Du

Cá xanh xương nướng bẹ chuối

Cá xanh xương còn có tên là cá nhái, một loài cá biển, thân tròn và dài, mỏ nhọn giống như cá lìm kìm. Con to có thể dài cả thước và nặng 2-3 kg. Gọi là cá xanh xương vì da cá có màu xanh, khi nhìn vào thấy xương cá hiện lên màu xanh xanh.

Người ta chọn những con cá thật tươi từ biển mới mang về, cạo rửa sạch nhớt rồi dùng bẹ chuối xiêm ốp lại, quấn dây thật kỹ. Sau đó chất củi lên nướng cho đến khi nào bẹ chuối bị héo, khô là cá chín. Khi ăn, mở bẹ chuối ra, thịt cá nứt da, dậy mùi thơm lựng, dễ dàng chinh phục bất kỳ dân đất liền sành ăn từ Nam chí Bắc. Thịt cá không chỉ ngọt mà còn dai dai, cuốn với bánh tráng ăn kèm với rau rừng như lá cách, lá lớp, đinh lăng, cải trời, đọt bứa… tạo nên một bản sắc riêng của vùng biển đảo, ít nơi nào có được.

Món cá xanh xương nướng bẹ chuối

Món cá xanh xương nướng bẹ chuối. Ảnh: cungphuot.info

Sò điệp nướng mỡ hành

Sò điệp là một loại hải sản quen thuộc với phần cùi thịt trắng ngà thơm ngon mà không dai, thích hợp cho cả xào lẫn rang và là một trong những loại nguyên liệu thực phẩm để chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng như: Sò điệp rang muối tiêu, sò điệp nướng mỡ hành, sò điệp hấp cuộn miến.

Món sò điệp nướng mỡ hành thơm ngon.

Món sò điệp nướng mỡ hành thơm ngon. Ảnh: Dulich

Mực trứng hấp gừng

Mực trứng được đánh bắt trong mùa sinh sản nên trong bụng chứa nhiều trứng, số lượng con mực có trứng chiếm đến trên 70%. Theo chuyên gia, mực trứng là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Mực trứng là loại thực phẩm dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon nên rất được ưa chuộng. Mực trứng có thể làm món mực trứng chiên ớt, chiên xù xốt thơm, chiên bơ, nướng tương ớt hoặc sa tế… nhưng nổi bật nhất vẫn là mực trứng hấp gừng vì mùi vị ngọt của mực không bị mất mà dễ thực hiện, ăn lại không ngán.

Bạn sẽ khó lòng từ chối món mực trứng tươi ngon này

Bạn sẽ khó lòng từ chối món mực trứng tươi ngon này. Ảnh: daohaisan.vn

Canh chua cá bớp

Vùng biển phía Tây của Kiên Giang khá nổi tiếng với nghề nuôi cá Bớp lồng bé. Đây là loài cá có thân hình thoi dài, màu đen trông khá giống cá lóc. Canh chua cá bớp miệt biển Tây này không giống canh chua ở đất liền. Canh chua cá bớp ở đây nấu với me tươi hoặc me muối chung với sả bằm và nghệ đâm nhỏ. Để món ăn thêm phần hấp dẫn, người ta cho măng tươi hoặc măng chua vào.

Khô cá

Phương thức phơi khô là một cách giữ thực phẩm cổ nhất của nhân loại. Khô cá có thể để hằng năm mà không bị hư. Cách thức phơi khô khá thô sơ nhưng hữu hiệu, thường được ngư dân áp dụng để giữ các mẻ cá đánh về nếu không tiêu thụ kịp. Khô cá cũng có lợi điểm là dễ chuyên chở hơn là cá tươi. Ở Nam Du mọi loại khô trên quần đảo Nam Du được người dân làm những con cá còn tươi nguyên và là một đặc sản khá thú vị với khách du lịch.

Cá biển phơi khô có ở mọi ngóc ngách của đảo.

Cá biển phơi khô có ở mọi ngóc ngách của đảo. Ảnh: tiendathoang.com

Hồ bơi khách sạn như khúc sông uốn lượn giữa miền nhiệt đới

Villa Bebek như ốc đảo xanh rì giữa những bãi biển tuyệt đẹp ở Sao Paulo (Brazil). Khách sạn sang trọng này sở hữu hồ bơi trong vắt ấn tượng, được lòng du khách.

Hồ bơi khách sạn như khúc sông uốn lượn giữa miền nhiệt đới

Khách sạn Villa Bebek nằm tại một trong những bãi biển đẹp nhất ở bờ biển phía bắc Sao Paulo (Brazil), cách trung tâm thành phố khoảng 170 km. Vị trí đắc địa của Villa Bebek chỉ cách các bãi biển nổi tiếng Camburizinho và Camburi vài trăm mét, cũng như ở phạm vi khá gần với quảng trường Sunset và trung tâm thương mại Boicucanga Shopping. Ảnh: Top Sector.

Khách sạn Villa Bebek nằm tại một trong những bãi biển đẹp nhất ở bờ biển phía bắc Sao Paulo (Brazil), cách trung tâm thành phố khoảng 170 km. Vị trí đắc địa của Villa Bebek chỉ cách các bãi biển nổi tiếng Camburizinho và Camburi vài trăm mét, cũng như ở phạm vi khá gần với quảng trường Sunset và trung tâm thương mại Boicucanga Shopping. Ảnh: Top Sector.

Khách sạn có kiến ​​trúc ngôi làng miền nhiệt đới điển hình với không gian cây xanh bao phủ khắp toàn khu đất, tạo nên bầu không khí trong lành, thanh mát cùng với cảm giác thân thuộc cho du khách. Ảnh: Marinhomario1963.

Khách sạn có kiến ​​trúc ngôi làng miền nhiệt đới điển hình với không gian cây xanh bao phủ khắp toàn khu đất, tạo nên bầu không khí trong lành, thanh mát cùng với cảm giác thân thuộc cho du khách. Ảnh: Marinhomario1963.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Villa Bebek là bể bơi hẹp, quanh co trông như dòng sông xanh uốn lượn quanh ngôi làng thu nhỏ. Đến đây, du khách thảnh thơi dạo quanh khuôn viên xanh rì, hòa mình vào dòng nước mát lạnh của khúc sông nhân tạo này. Ảnh: Renatovmaia.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Villa Bebek là bể bơi hẹp, quanh co trông như dòng sông xanh uốn lượn quanh ngôi làng thu nhỏ. Đến đây, du khách thảnh thơi dạo quanh khuôn viên xanh rì, hòa mình vào dòng nước mát lạnh của khúc sông nhân tạo này. Ảnh: Renatovmaia.

Villa Bebek có 28 dãy phòng, nhà hàng sang trọng và spa trong khuôn viên vườn kiểng. Các phòng được trang bị máy lạnh, đồ nội thất bằng gỗ và sàn lát gạch tạo nên không gian ấm áp. Tất cả phòng đều có tivi màn hình phẳng, minibar và phòng tắm. Villa Bebek cũng cung cấp các phòng có ban công riêng nhìn ra vườn. Ảnh: Villabebekhotel.

Villa Bebek có 28 dãy phòng, nhà hàng sang trọng và spa trong khuôn viên vườn kiểng. Các phòng được trang bị máy lạnh, đồ nội thất bằng gỗ và sàn lát gạch tạo nên không gian ấm áp. Tất cả phòng đều có tivi màn hình phẳng, minibar và phòng tắm. Villa Bebek cũng cung cấp các phòng có ban công riêng nhìn ra vườn. Ảnh: Villabebekhotel.

Phòng tắm riêng ở các căn phòng Villa Bebek được trang trí với không gian lãng mạn, thích hợp cho du khách tận hưởng giây phút chill cùng những khúc nhạc Brazil êm dịu. Ảnh: VillaBebek Hotel.

Phòng tắm riêng ở các căn phòng Villa Bebek được trang trí với không gian lãng mạn, thích hợp cho du khách tận hưởng giây phút chill cùng những khúc nhạc Brazil êm dịu. Ảnh: VillaBebek Hotel.

ho-boi-khach-san-nhu-khuc-song-uon-luon-giua-mien-nhiet-doi-ivivu-6

ho-boi-khach-san-nhu-khuc-song-uon-luon-giua-mien-nhiet-doi-ivivu-7

Bên cạnh đó, khách sạn cung cấp một loạt tiện ích hấp dẫn ngay trong khuôn viên như massage và chăm sóc da mặt, phòng tập thể dục dụng cụ, bồn tắm thủy lực, hồ bơi trong nhà, tiện ích giải trí khác cùng các dịch vụ bãi biển… Ngoài ra, khuôn viên của Villa Bebek còn sở hữu “vạn góc sống ảo” tuyệt đẹp cho các tín đồ thích chụp ảnh. Ảnh: Biaforamiglio.

ho-boi-khach-san-nhu-khuc-song-uon-luon-giua-mien-nhiet-doi-ivivu-8

Nhà hàng của khách sạn sang trọng phục vụ những bữa ăn cao cấp với đa dạng món ăn địa phương và quốc tế, đặc biệt là các món hải sản. Quầy bar bên hồ bơi cũng mời du khách thưởng thức nhiều loại đồ uống khác nhau như cocktail. Ảnh: VillaBebek Hotel.

Nhà hàng của khách sạn sang trọng phục vụ những bữa ăn cao cấp với đa dạng món ăn địa phương và quốc tế, đặc biệt là các món hải sản. Quầy bar bên hồ bơi cũng mời du khách thưởng thức nhiều loại đồ uống khác nhau như cocktail. Ảnh: VillaBebek Hotel.

Khách sạn Villa Bebek được bình chọn là nơi lưu trú tốt nhất ở các bãi biển nổi tiếng Canburi và Caburizinhos, cũng như Sao Paulo trong 9 năm liên tiếp, theo tạp chí Brazilian. Ảnh: Tripvago.

Khách sạn Villa Bebek được bình chọn là nơi lưu trú tốt nhất ở các bãi biển nổi tiếng Canburi và Caburizinhos, cũng như Sao Paulo trong 9 năm liên tiếp, theo tạp chí Brazilian. Ảnh: Tripvago.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào? Top 10 khách sạn được đánh giá tốt nhất Vũng Tàu

“Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?” là một trong những câu hỏi được rất nhiều du khách đặt ra trước chuyến đi đến thành phố biển xinh đẹp của Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu bạn cũng có chung thắc mắc này thì đừng lo Cattour.vn sẽ gợi ý cho bạn những khách sạn được đánh giá tốt nhất ở Vũng Tàu cho bạn tham khảo ở những mức giá khác nhau nhé! 

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
“Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?”  là câu hỏi mà rất nhiều du khách đặt ra

Lựa chọn ở khách sạn nào phụ thuộc khá nhiều vào độ chịu chi của bạn, nếu bạn muốn có một chuyến đi tiết kiệm chủ yếu là để khám phá vẻ đẹp, văn hóa con người Vũng Tàu thì có thể ở những khách sạn giá rẻ nhưng được đánh giá tốt. Còn nếu bạn muốn có một chuyến đi nghỉ dưỡng được phục vụ chu đáo tận tình thì lựa chọn những khách sạn 4 sao, 5 sao ở Vũng Tàu chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của bạn. Sau đây là Top những khách sạn tầm trung và khách sạn chất lượng cao được đánh giá tốt “đáng đồng tiền bát gạo” cho câu hỏi “đi Vũng Tàu ở khách sạn nào của bạn nhé!

I. Khách sạn chất lượng cao Vũng Tàu

Sau đây là Top 5 khách sạn chất lượng cao được yêu thích hàng đầu ở Vũng Tàu, nhận được rất nhiều những đánh giá tích cực và khen ngợi về chất lượng dịch vụ cho một chuyến đi Vũng Tàu nghỉ dưỡng đáng nhớ của bạn nhé!

1.The IMPERIAL Hotel Vũng Tàu (5 sao)

Địa chỉ: 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3628 888

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng Deluxe Giường Đôi: từ 2.650.000 VNĐ đến 5.250.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 2 Giường Đơn: 2.655.000 VNĐ đến 5.250.000 VNĐ
 • Phòng Premium Đôi nhìn ra biển: từ 3.500.000 VNĐ đến 6.530.000 VNĐ
 • Phòng Premium 2 Giường Đơn: từ 3.510.000 VNĐ đến 6.530.000 VNĐ
 • Victoria Suite: từ 6.225.000 VNĐ đến 10.040.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 3 Người: từ 4.530.000 VNĐ đến 7.300.000 VNĐ (4 người)
 • Suite Gia đình 2 Phòng ngủ: từ 6.230.000 VNĐ đến 11.270.000 VNĐ
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
The IMPERIAL Hotel Vũng Tàu  với thiết kế kiến trúc châu Âu sang trọng

The Imperial Hotel Vũng Tàu là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất và cũng là khách sạn chất lượng cao được đánh giá tốt nhất tại Vũng Tàu hiện nay. Đạt chuẩn quốc tế 5 sao, The Imperial Hotel Vũng Tàu có khu vực bãi biển riêng với phong cách thiết kế, trang trí thời Victoria tai khu vực Bãi Sau. Ngoài ra The Imperial Hotel Vũng Tàu còn có bể bơi ngoài trời 4 địa chỉ thưởng thức ẩm thực và mọi ngóc ngách ở khách sạn đều được trang bị Wifi miễn phí.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Khu vực bể bơi ngoài trời hiện đại và đẹp mắt của khách sạn Imperial Vũng Tàu 

The Imperial Hotel Vũng Tàu cực kỳ sang trọng thể hiện đẳng cấp của khách sạn 5 sao. Các phòng nghỉ đều rất rộng, có các phòng view biển, view hồ bơi hoặc view phố phường Vũng Tàu. Mỗi phòng đều có cửa sổ lớn, khu vực ghế ngồi, bàn làm việc và TV truyền hình cáp màn hình phẳng, két an toàn. Phòng tắm riêng đi kèm bồn tắm, vòi sen, máy sấy tóc, dép, áo choàng tắm và đồ vệ sinh cá nhân. Thiết kế bên trong căn phòng theo phong cách “quý tộc” nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm cúng, dễ chịu.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
The Imperial Hotel Vũng Tàu cực kỳ sang trọng thể hiện đẳng cấp của khách sạn 5 sao

Với chất lượng 5 sao, The Imperial Hotel Vũng Tàu còn đem lại rất nhiều các tiện ích khách cho du khách trải nghiệm như spa, phòng tập thể hình, câu lạc bộ chơi game, CLB bãi biển. The Imperial còn có chỗ để xe miễn phí cho khách lưu trú, quầy lễ tân phục vụ 24/24 và vận chuyển hành lý giúp khách.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
The Imperial Hotel Vũng Tàu là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất và cũng là khách sạn chất lượng cao được đánh giá tốt nhất tại Vũng Tàu hiện nay

4 nhà hàng của The Imperial Hotel Vũng Tàu mang đến rất nhiều những phong cách ẩm thực khác nhau cho bạn lựa chọn. Nếu là tín đồ của món ăn Việt thì Dining Room chắc chắn là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn. Nhà hàng Asia Selection mang đến ẩm thực Á hảo hạng, bao gồm các món Thái, Nhật và Ấn. Còn nếu đam mê ẩm thực Trung Hoa thì bạn có thể đến với nhà hàng Shifu Chinese Bistro. Muốn thưởng thức hải sản tươi sống hấp dẫn trong chuyến đi Vũng tàu thì nhà hàng hải sản La Sirena Vũng Tàu sẽ phục vụ bạn những món ăn tươi ngon, chất lượng. Đồ uống tươi mát sẽ được đem cung cấp từ Lobby Lounge và Havana Club nhé!

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Bên trong một căn phòng được thiết kế sang trọng của The Imperial Vũng Tàu 

Về vị trí của khách sạn thì đây là khách sạn nằm sát biển nên bạn không cần phải lo lắng nhé! The Imperial Hotel Vũng Tàu cách ngọn hải đăng Vũng Tàu và tượng Chúa Ki – tô vua khoảng 2,2km, cách mũi Nghinh Phong khoảng 2,9km và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 100km.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Phòng tắm của khách sạn Imperial Vũng Tàu 
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Bể bơi vô cực và bãi biển riêng của khách sạn Imperial Vũng Tàu 
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Sảnh khách sạn lung linh

Nhận xét của khách lưu trú dành cho The Imperial Hotel Vũng Tàu: 

“Một kỳ nghỉ tuyệt vời! Thay vì chọn khách sạn  3 sao hay 4 sao thì mình thấy nên chọn khách sạn này, dù giá nhỉnh hơn nhưng đáng tiền bỏ ra. Bạn sẽ được hưởng dịch vụ như thượng đế. Địa điểm thuận lợi cho việc di chuyển, nhân viên lịch sự và vui vẻ hỗ trợ khách, có khu vực tắm biển riêng, khăn, phòng nghỉ tại bãi biển.” 

2. Pullman Vũng Tàu (khách sạn 5 sao)

Địa chỉ: 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3551 777

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng Superior Có Giường Cỡ King Nhìn Ra Cảnh Thành Phố: từ 2.610.000 VNĐ đến 3.730.000 VNĐ
 • Phòng Superior 2 giường đơn nhìn ra cảnh thành phố: Từ 2.610.000 VNĐ đến 3.730.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe Giường Cỡ King Nhìn Ra Biển: từ 3.000.000 VNĐ đến 4.260.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 2 Giường Đơn Nhìn Ra Biển: từ 3.000.000 VNĐ đến 4.260.000 VNĐ
 • Phòng Executive, Quyền Lui Tới Lounge, 1 Giường Cỡ King: từ 3.600.000 VNĐ đến 5.130.000 ( 2 người) từ 3.100.000 VNĐ đến 4.410.000 VNĐ (1 người) 
 • Phòng Executive, Quyền Lui Tới Lounge, 2 Giường Đơn: từ 3.600.000 VNĐ đến 5.130.000 ( 2 người) từ 3.100.000 VNĐ đến 4.410.000 VNĐ (1 người)
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Khách sạn Pullman Vũng Tàu được thiết kế rất đẹp và ấn tượng khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngắm nhìn

Khách sạn Pullman Vũng Tàu cũng là khách sạn 5 sao được yêu thích hàng đầu tại thành phố biển Vũng Tàu. Khách sạn năm ở trung tâm thành phố, cách Bạch Dinh khoảng 4km, cách Mũi Nghinh Phong khoảng 4,2km, cách tượng chúa Ki – tô vua khoảng 5km cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 106km. Khách sạn phục vụ đưa đón khách từ sân bay với một khoản thụ phí mà bạn có thể xem xét nhé!

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Pullman Vũng Tàu đạt chuẩn 5 sao từ quy cách tiếp đón khách 

Khách sạn Pullman Vũng Tàu được thiết kế vô cùng đẹp mắt, sang trọng và độc đáo của một khách sạn đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Pullman Vũng Tàu cung cấp những dịch vụ đẳng cấp như nhà hàng, hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể hình, quán bar, khu vườn và bãi biển riêng của khách sạn. Đến Pullman Vũng Tàu bạn sẽ được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời được phục vụ chu đáo và tận tình.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Một góc tại sảnh khách sạn Pullman Vũng Tàu ấn tượng từng vị trí 

Pullman Vũng Tàu có không gian rất rộng, bước chân vào khách sạn bạn sẽ thấy ngay được phong cách thiết kế không lẫn vào đâu được của khách sạn này. Tại đây cũng có lễ tân phục vụ 24, giúp đỡ du khách những thắc mắc và dịch vụ phòng. Ngoài ra pullman Vũng Tàu còn có dịch vụ thu đổi ngoại tệ cho du khách nước ngoài.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Pullman Vũng Tàu thiết kế các căn phòng theo phong cách ấm cúng, hiện đại, sang trọng

Bên trong môi căn phòng của Pullman Vũng Tàu được thiết kế rất đẹp, tinh tế vừa sang trọng vừa ấm cúng xứng đáng là địa chỉ nghỉ dưỡng 5 sao cho chuyến đi Vũng Tàu đáng nhớ của bạn. Các phòng đều được trang bị điều hòa, TV truyền hình vệ tinh màn hình phẳng, bàn làm việc, tủ quần áo, phòng tắm riêng cực đẹp.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Thiết kế tạo sự thoải mái, dễ chịu của một căn phòng tại khách sạn  Pullman Vũng Tàu

Nghỉ ngơi tại Pullman Vũng Tàu du khách sẽ được phục vụ bữa sáng miễn phí với phong cách buffet tự chọn. Ngoài ra khách sạn 5 sao này còn có phòng xông hơi khô, sân hiên tắm nắng cho bạn một kỳ nghỉ thật tuyệt và thoải mái thư giãn miễn chê tại thành phố biển tươi đẹp Vũng Tàu.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Phòng tắm của khách sạn Pullman Vũng Tàu
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Một căn phòng có view biển của khách sạn Pullman Vũng Tàu
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà hàng của khách sạn Pullman Vũng Tàu được thiết kế tinh tế, sang trọng
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Khách sạn có dịch vụ phục vụ đồ ăn tại phòng
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Quầy bar của Pullman Vũng Tàu
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Một góc không gian ngoài trời cực thoáng đãng của khách sạn Pullman Vũng Tàu

Nhận xét của khách lưu trú dành cho Pullman Vũng Tàu: 

“ Hôm rồi sinh nhật mình, mình có lựa chọn Pullman để nghỉ ngơi đổi gió. Đúng thật là lựa chọn tuyệt vời luôn. Pullman có ưu đãi cho mình 1 phần bánh kem và trang trí phòng nhẹ nhàng nữa. Nhân viên làm việc rất chu đáo. Đồ ăn buffet cũng ngon nhất là nước ép, ngon lắm. Phòng óc rất sạch đẹp sang trọng. Thích nhất là thiết kế có ánh sáng trời của Pullman làm mình cảm thấy không gian rất thoải mái ko bị bí bách. Có xe đưa khách ra bãi biển riêng. Khu bãi biển dành riêng cho khách của Pullman làm mình cảm thấy thoải mái và thích lắm, vì những khách nơi khác sẽ ko ngồi chung đc nên mình rất thoải mái. Và có khăn cho khách nữa. Nói chung là rất thích. Sẽ quay lại” 

Xem thêm:

3. Khách sạn Riva Vũng Tàu (4 sao) 

Địa chỉ: 03-05 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3612 556

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng cỡ King có Tầm nhìn ra Biển: 1.600.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 3 Người: 1.500.000
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Khách sạn Riva Vũng Tàu đạt chuẩn quốc tế 4 sao

Khách sạn Riva Vũng Tàu đạt chuẩn quốc tế 4 sao mới được đưa vào hoạt động phục vụ du khách đến Vũng Tàu chưa lâu nhưng đã chiếm được rất nhiều cảm tình và đánh giá cao. Khách sạn Riva Vũng Tàu 4 sao đã trở thành một trong những chỗ nghỉ cho chuyến đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu chất lượng nhất.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Thiết kế hài hòa và sang trọng của khách sạn Riva Vũng Tàu 

Khách sạn Riva Vũng Tàu có vị trí sát cạnh bãi Sau sầm uất đông đúc của Vũng Tàu nên rất thuận tiện cho các hoạt động vui chơi khám phá thành phố biển này. Ngoài ra khách sạn còn rất gần với một số địa điểm du lịch, thắng cảnh của Vũng Tàu như cách tượng Chúa Ki – tô vua khoảng 1,4km, cách mũi Nghinh Phong khoảng 1,9km, cách Bạch Dinh khoảng 3,5km và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 108km.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Màu sắc trang nhã, dễ chịu bên trong phòng của khách sạn Riva 

Vũng Tàu Riva Hotel ngoài phòng ốc sang trọng, thiết kế đẹp mắt mang hơi hướng biển cả còn cung cấp khá nhiều tiện ích khác cho khách lưu trú có một khoảng thời gian nghỉ lại khách sạn đáng nhớ. Vũng Tàu Riva hotel có bể bơi sục, quán bar, chỗ để xe riêng miễn phí. Quầy lễ tân của Riva hotel sẵn sàng phục vụ những yêu cầu của du khách 24/24, wifi phủ sóng toàn bộ khuôn viên khách sạn.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Một căn phòng dành cho 3 người của khách sạn Riva Vũng Tàu

Đến Riva hotel Vũng Tàu tận hưởng kỳ nghỉ bạn sẽ được thưởng thức bữa sáng buffet miễn phí với rất nhiều những món ăn ngon, đa dạng cho bạn thoải mái lựa chọn nhé! Ẩm thực mà nhà hàng của Riva hotel mang đến cho thực khách đó là các món đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Món Quảng Đông, Món Trung Hoa, Món Pháp, Món Ý, Món Hàn Quốc, Pizza, Hải sản, Món Tứ Xuyên, Bít-tết, Món Việt Nam, Món địa phương, Món Châu Á, Đồ nướng/ BBQ

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Phòng tắm của khách sạn Riva 
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Thưởng thức bữa sáng buffet với đa dạng các món ăn tại khách sạn Riva 

Nhận xét của khách lưu trú dành cho khách sạn Riva Vũng Tàu: 

“Khách sạn vị trí rất tiện ngay bãi sau,khách sạn mới xây nên cơ sở vật chất đẹp, nhân viên nhiệt tình thân thiện, khu vực ăn sáng đẹp,thức ăn ngon. Khách sạn không có hồ bơi nhưng có phòng Jacuzzi. Nói chung rất hài lòng với khách sạn, nếu có dịp trở lại VŨng Tàu, mình sẽ chọn Riva”

4. Malibu Hotel Vũng Tàu (4 sao)

Địa chỉ: 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3577 779

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng Deluxe Giường Đôi: 2.080.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 2 Giường Đơn:  2.080.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe Plus Giường Đôi: 2.720.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe Gia đình:  3.040.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 3 Người: từ 2.640.000 VNĐ đến 3.300.000 VNĐ
 • Phòng Gia đình Plus: 3.200.000 VNĐ
 • Suite Gia Đình: từ 3.760.000 VNĐ đến 4.700.000 VNĐ
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Toàn cảnh khách sạn Malibu Vũng Tàu 

Malibu Hotel là khách sạn đạt chuẩn 4 sao ở Vũng Tàu được đánh giá tốt và nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi khách lưu trú tại đây. Khách sạn được thiết kế, xây dựng nổi bật với tòa nhà chọc trời màu xám sang trọng, hiện đại, nổi bật tại khu vực bãi Sau sầm uất của Vũng Tàu. Khách sạn chỉ cách bãi Sau khoảng 400m và cách bãi Trước khoảng 2,3km. Malibu Hotel cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 71km.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Thiết kế ấm cúng, sang trọng của khách sạn Malibu Vũng Tàu 

Malibu Hotel có hồ bơi ngoài trời với thiết kế độc đáo. Khách lưu trú của khách sạn có thể lựa chọn thư giãn, làm đẹp tại spa hoặc rèn luyện sức khỏe vóc dáng ở trung tâm thể dục. Ngoài ra Malibu Hotel còn có quầy bar phục vụ những món cocktail hảo hạn. Wifi miễn phí có tại tất cả những ngóc ngách tại khách sạn 4 sao này.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Bể bơi ngoài trời của khách sạn Malibu

Malibu Hotel xứng đáng là một trong những địa chỉ nghỉ dưỡng hàng đầu ở Vũng Tàu bởi thiết kế các phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, trang trí sang trọng với tông màu trung tính và màu gỗ đem lại cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Ngoài ra mỗi phòng của Malibu Hotel đều được trang bị TV truyền hình vệ tinh màn hình phẳng và két an toàn.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Phòng khách của Malibu Vũng Tàu

Phòng ốc của Malibu Hotel Vũng Tàu chiếm được rất nhiều tình cảm của khách lưu trú bởi nội thất và cả view ngắm nhìn quang cảnh biển và thành phố Vũng Tàu cực đẹp. Các phòng tắm của khách sạn được bài trí đầy đẹp mắt có buồng tắm vòi sen, bồn tắm sâu nằm riêng biệt. Khách lưu trú tại khách sạn có thể sử dụng đồ uống miễn phí có trong tủ lạnh của phòng.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Một căn phòng khác của khách sạn Malibu Vũng Tàu 
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Không gian nhà tắm rộng rãi, tiện nghi

Vela Buffet & Restaurant của Malibu Hotel cũng được đánh giá rất tốt về chất lượng món ăn và chất lượng phục vụ. Vela Buffet & Restaurant phục vụ một loạt các món ngon đặc sản Vũng Tàu và cả những món ăn có xuất xứ quốc tế. Malibu Hotel cung cấp cho bạn bữa ăn sáng buffet miễn phí với đa dạng món ăn (30 món) cho bạn lựa chọn theo sở thích cá nhân của mình.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà hàng của khách sạn Malibu Vũng Tàu 

Điểm khiến không chỉ du khách Việt yêu thích mà còn cả bạn bè quốc tế đều đánh giá cao Malibu Hotel đó là đội ngũ nhân viên của khách sạn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt, lễ tân 24/24 luôn sẵn sàng giúp đỡ khách lưu trú nếu có vấn đề xảy ra. Các dịch vụ thu đổi ngoại tệ, đặt tour du lịch và đặt vé, trợ giúp đặc biệt cũng như giữ hành lý cũng được khách sạn hết sức trú trọng. Nếu bạn có nhu cầu bạn có thể đặt trước dịch vụ đưa đón khách từ sân bay kèm theo phụ thu nhé!

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Quầy bar của khách sạn Malibu Vũng Tàu 

Malibu Hotel còn đáp ứng nhu cầu mua quà tặng cho người thân bạn bè của du khách nhờ các cửa hàng nằm ngay trong khuôn viên khách sạn. Malibu hotel cũng là địa chỉ lý tưởng cho những buổi họp quan trọng và sự kiện nếu du khách có nhu cầu.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Sảnh khách sạn Malibu Vũng Tàu

Nhận xét của khách lưu trú dành cho Malibu Hotel: 

“Thiết kế sảnh và phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi. Hành lang trải thảm, không gian luôn sạch và thơm. Hồ bơi đẹp, có hồ nhỏ cho bé, cafe view hồ bơi đẹp. Phòng ăn sáng rộng rãi, nhiều món ngon”

5. Cao hotel Vũng Tàu (4 sao) 

Địa chỉ: 179 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3541 111

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng Superior Giường Đôi: từ 1.440.000 VNĐ đến 1.664.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn Ra Núi: 1.872.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe 2 Giường đơn nhìn ra Núi: 2.080.000 VNĐ
 • Phòng Premium 2 Giường Đơn Nhìn ra Biển: 2.080.000 VNĐ
 • Phòng Premier Executive Nhìn Ra Biển: 2.392.000 VNĐ
 • Suite Classy Nhìn Ra Biển:  2.964.000 VNĐ
 • Phòng Gia đình nhìn ra Núi: 3.484.000 VNĐ
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Cao hotel Vũng Tàu nằm ngay cạnh biển bãi Sau Vũng Tàu 

Cao hotel Vũng Tàu là khách sạn 4 sao nằm trên đường Thùy Vân tại khu vực bãi Sau của Vũng Tàu. Từ khách sạn bạn chỉ cần mất vài bước chân là có thể đến bãi sau – bãi biển dài nhất và được yêu thích nhất tại Vũng Tàu.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Khách sạn Cao Vũng Tàu với thiết kế hiện đại đem lại không gian thư giãn tuyệt vời cho du khách

 Khách sạn có hồ bơi vô cực, nhà hàng và quầy bar bên hồ bơi trên tầng thượng cực đẹp, là địa chỉ lý tưởng cho bạn bạn trẻ thích sống ảo hay những không gian mở, ngắm nhìn khung cảnh thành phố Vũng Tàu và cảnh biển đẹp miễn chê.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Bể bơi vô cực của khách sạn Cao Vũng Tàu nổi tiếng

Bên trong mỗi căn phòng đều được thiết kế sang trọng, đẹp mắt, trang bị những đồ dùng hiện đại như TV màn hình phẳng, điều hòa, khu vực ghế ngồi, phòng tắm lớn và đẹp mắt. Ngoài ra điểm cộng của Cao hotel nữa là nhân viên khách sạn có thể sử dụng cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Bữa sáng buffet miễn phí rất nhiều món ăn ngon.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Không gian nhà hàng khách sạn Cao 
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Phòng tập thể hình của Cao hotel Vũng Tàu 
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Một căn phòng khác của khách sạn Cao
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Không gian phòng tắm
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Ban công
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Ngắm nhìn cảnh biển Vũng Tàu từ ban công khách sạn

Nhận xét của khách lưu trú dành cho Cao hotel Vũng Tàu: 

Khách sạn đẹp, sạch sẽ, có hồ bơi vô cực đầu tiên tại Vũng Tàu nhìn thẳng ra biển rất đẹp và sống ảo được mọi ngóc ngách nha, chụp góc nào là dính góc đó, lên khoảng 5 6 giờ chiều là ngắm hoàng hôn hết sảy luôn.” 

II. Khách sạn giá rẻ Vũng Tàu

Dưới đây là 10 khách sạn có giá thấp được đánh giá tốt nhất ở Vũng Tàu qua các kênh đánh giá online gợi ý cho chuyến đi khám phá Vũng Tàu của bạn nhé!

1. Khách Sạn Thị Thành  Vũng Tàu 

Địa chỉ: 05 Tô Hiệu, 172/5 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3572 568

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng Tiêu Chuẩn Có Giường Cỡ King: 280.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe: 280.000 VNĐ
 • Phòng Deluxe với 2 giường cỡ Queen: 440.000 VNĐ
 • Phòng 4 Người Tiện nghi: 440.000 VNĐ
 • Phòng Ngủ Tập Thể Cho Cả Nam Và Nữ: 690.000 VNĐ
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Bên trong căn phòng của khách sạn Thị Thành Vũng Tàu

Khách sạn Thị Thành ở Vũng Tàu là một trong những khách sạn 2 sao tốt nhất tại thành phố biển này. Được chấm điểm 4,9/5 sao về mức độ hài lòng, khách sạn Thị Thành chắc chắn là điểm dừng chân yêu thích của đông đảo khách du lịch đến Vũng Tàu vui chơi, khám phá. Khách sạn có vị trí khá thuận lợi tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, cách Mũi Nghinh Phong khoảng 1,8km, tượng Chúa Ki- Tô Vua khoảng 2,2km, cách Bạch Dinh khoảng 3,4km, ngọn hải đăng Vũng Tàu khoảng 5km và cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 109km.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Khách Sạn Thị Thành  Vũng Tàu

Điểm cộng tiếp theo của khách sạn Thị Thành Vũng Tàu đó là chất lượng phòng ốc rất mới, rất sạch sẽ, được trang bị điều hòa, truyền hình cáp, tv màn hình phẳng, ấm đun nước, máy sấy tóc và tủ quần áo. Khuôn viên khách sạn có chỗ để xe miễn phí cho khách lưu trú di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến đây. Các phòng còn có phòng tắm riêng với vòi sen và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Khách Sạn Thị Thành  Vũng Tàu

Ngoài ra khách sạn Thị Thành còn có lễ tân 24 giờ sẵn sàng phục vụ khách lưu trú nếu cần giúp đỡ, bếp chung và phòng giữ hành lý cho khách. Nếu có nhu cầu thuê xe máy hoặc ô tô để di chuyển thì bạn có thể thuê ngay tại Thị Thành hotel mà không phải di chuyển xa nhé

Nhận xét của khách lưu trú dành cho khách sạn Thị Thành Vũng Tàu: 

“Điểm đầu tiên là gia đình cô chủ rất đáng mến, cả cô cho thuê xe máy cũng dễ thương. Vị trí thuận lợi gần nhiều quán ăn, chỗ sống ảo và đi bộ ra biển rất gần. Phòng hơi nhỏ nhưng mình đi 2 người và ít ở trong phòng nên không thành vấn đề. Nhất định lần sau vẫn chọn chỗ này.”

“Từ cô chủ khách sạn đến anh trông xe và các cô nhân viên vệ sinh đều rất nhiệt tình vui vẻ, tạo mọi điều kiện giúp tôi có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời nhất. Phòng ốc rất mới, sang trọng, sạch sẽ, rộng rãi. Tôi nghĩ ai cũng sẽ thích khi chọn khách sạn này làm chỗ nghỉ chân”.

2. Khách sạn Hoàng Phát Vũng Tàu 

Địa chỉ: 1 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 090 665 95 60

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng 1 cửa sổ: 350.000đ
 • Phòng 1 giường, ban công: 399.000đ
 • Phòng 1 giường Sea View: 450.000đ
 • Phòng 2 giường cửa sổ: 499.000đ
 • Phòng 2 giường Sea View: 550.000đ

Khách sạn Hoàng Phát Vũng Tàu là địa chỉ nghỉ ngơi với giá cả phải chăng được đánh giá rất tốt ở Vũng Tàu – một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho chuyến đi Vũng Tàu hài lòng, tiết kiệm. Khách sạn có vị trí cách biển chỉ khoảng 1 phút đi bộ nên rất tiện cho các hộ gia đình, cặp đôi, nhóm bạn di chuyển đến biển vui chơi.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?

Điều khiến khách lưu trú yêu thích khách sạn Hoàng Phát Vũng Tàu còn bởi đây là khách sạn mới xây dựng theo phong cách bán cổ điển ngay tại trung tâm bãi sau là vị trí tọa lạc rất nhiều những dịch vụ nhộn nhịp và sầm uất bậc nhất Vũng Tàu. Giá phòng được đánh giá là khá tốt, khách sạn còn thường xuyên thực hiện các chương trình ưu đãi giảm giá phòng đến 30% giúp bạn tiết kiệm được chi phí khi chọn đây là địa điểm dừng chân, nghỉ ngơi của mình nhé!

Nhận xét của khách lưu trú dành cho khách sạn Hoàng Phát Vũng Tàu: 

“Mình đi vào dịp lễ nên rất đông và nhộn nhịp. Anh chủ dễ thương và nhiệt tình hướng dẫn nhiều địa điểm tuyệt đẹp, chỗ ăn uống sạch sẽ đảm bảo. À đã vậy còn có bếp nấu ăn rất thuận tiện nữa. Phòng mới nên đẹp, sạch sẽ. Tuyệt vời!”

3. Khách sạn 7S Phúc Lâm 

Địa chỉ:  234A Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 

Điện thoại: 090 689 07 67

Giá phòng tham khảo: 

 • Phòng Giường Đôi: 250.000 VNĐ
 • Phòng Giường Đôi Nhìn ra Hồ: 350.000 VNĐ
 • Phòng Tiêu Chuẩn Có Giường Cỡ King: 440.000VNĐ
 • Phòng 4 Người: 370.000 VNĐ
 • Phòng 4 Người với Ban công: 440.000VNĐ
 • Căn hộ: 650.000 VNĐ
 • Phòng Gia đình: 550.000VNĐ
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Khách sạn 7S Phúc Lâm 

7S Phuc Lam Hotel & Apartment nằm có vị trí rất thuận lợi cho bạn để di chuyển đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vũng Tàu. Khách sạn chỉ cách tượng Chúa Ki Tô vua khoảng 0.5km, cách Mũi Nghinh Phong khoảng 1,1km, Bạch Dinh khoảng 2,8km, cách ngọn hải đăng Vũng Tàu khoảng 4,5km và cách bãi sau Vũng Tàu chỉ khoảng 0,3 km mà thôi nhé! Từ  7S Phuc Lam Hotel & Apartment đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 110km.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Khách sạn 7S Phúc Lâm 

Khuôn viên của  7S Phuc Lam Hotel & Apartment có chỗ để xe riêng cho khách lái xe (xe từ 16 chỗ đổ xuống), có bếp chung cho những ai muốn nấu ăn tại khách sạn và quầy lễ tân 24h luôn sẵn sàng phục vụ khách lưu trú khi cần. Bên trong mỗi căn phòng của 7S Phuc Lam Hotel & Apartment được thiết kế khá đẹp mắt, đem lại cảm giác ấm cúng và trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để bạn có một địa điểm nghỉ ngơi hài lòng khi đi du lịch tại Vũng Tàu.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
 Khách sạn 7S Phúc Lâm 

Nhận xét của khách lưu trú dành cho 7S Phuc Lam Hotel & Apartment: 

“Rất sạch sẽ thoáng mát và thoải mái mình ở lầu 6 nhưng thang máy rất nhanh và có view nhìn ra ngoài trời và biển rất mát ko hầm như nhiều nơi. kỳ nghỉ tuyệt vời ko có gì ko vừa ý có dịp sẽ lại ghé” 

Xem thêm:

4. Nhà nghỉ Con Tắc Kè – Gecko Hostel Vũng Tàu 

Địa chỉ: 75 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 098 897 87 85

 • Giá phòng tham khảo: 230.000đ
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Con Tắc Kè – Gecko Hostel Vũng Tàu  được nhiều du khách nước ngoài yêu thích 

Gecko Hostel nằm ở trung tâm thành phố Vũng Tàu, cách bãi Sau khoảng 1,8km, các khu vực mua sắm, nhà hàng chỉ trong khoảng bán kính 5 phút từ nhà nghỉ mà thôi. Gecko Hostel cách bãi Trước Vũng Tàu khoảng 800m cách công viên khoảng 10 phút đi bộ, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 71km.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Phòng dorm của nhà nghỉ Con Tắc Kè – Gecko Hostel Vũng Tàu

Gecko Hostel là địa chỉ nghỉ ngơi lý tưởng cho các bạn trẻ đi du lịch Vũng Tàu theo nhóm hoặc đi phượt muốn được giao lưu kết bạn với nhiều người. Các phòng của nhà nghỉ trang bị giường tầng cho nhiều người có thể ở cùng nhau tiết kiệm chi phí. Tuy là giường tầng nhưng khá rộng rãi, trang trí phòng đẹp mắt và không gian thoáng đãng nên rất dễ chịu.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Con Tắc Kè – Gecko Hostel Vũng Tàu phòng tắm 

Mỗi phòng tại đây đều có máy lạnh. Các phòng ngủ tập thể có phòng tắm riêng. Phòng tắm đi kèm tiện nghi vòi sen tắm đứng nước nóng. Gecko Hostel cũng có quầy lễ tân phục vụ 24/24 để đáp ứng nhu cầu và giúp đỡ du khách nếu cần. Gecko Hostel cho thuê xe đạp để bạn có thể di chuyển quanh khu vực nhà nghỉ để khám phá.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Con Tắc Kè – Gecko Hostel Vũng Tàu 

Gecko Hostel còn có không gian để khách lưu trú có những bữa tiệc BBQ quây quần vui vẻ bên nhau. Đây là địa điểm nghỉ ngơi được rất nhiều du khách nước ngoài đến Vũng Tàu lựa chọn.

Nhận xét của khách lưu trú dành cho Gecko Hostel Vũng Tàu: 

“Chị chủ và những nhân viên ở đó rất thân thiện và nhiệt tình. Bữa sáng ngon chứ ko phải làm qua loa (có hai lựa chọn là bánh mì ốp la và mì gói trứng nhưng mình không biết có đổi tùy theo ngày không), có đàn guitar cho bạn nào thích hát, có một vài sách đọc giải trí trên tủ, có cờ vua và cờ cá ngựa, bạn nào đi đông nên mang theo cờ tỉ phú hay gì đó ra bàn dài ngoài hiên chơi. Giá thuê xe máy và xe đạp mình thấy ko tệ (120k và 30k lần lượt một ngày đó). Phòng tắm vệ sinh trong phòng có nước nóng. Mình ở giường tầng nhưng mỗi giường khá to, nằm hai người vẫn đủ nên thoải mái lắm.” 

5. Nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 3 Bàu Sen 1, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 091 660 54 11

Giá phòng tham khảo: 

 • Ngày thường: 200.000 VNĐ đến 300.000 VNĐ (Tùy vào phòng bạn chọn là đơn hay đôi. Phòng 2 giường bằng tiền phòng 3 giường).
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu

Nhà nghỉ Phương Uyên là một trong những địa chỉ nghỉ ngơi tiết kiệm chi phí và được đánh giá tốt nhất tại thành phố biển Vũng Tàu. Tuy có giá chỉ khoảng 200.000đ đến 300.000đ mỗi phòng thế nhưng bên trong bạn sẽ được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, phòng ốc sạch đẹp và đầy đủ. Ngoài ra cô chủ, nhân viên của nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu rất nhiệt tình và chu đáo với khách lưu trú nên khiến du khách nghỉ ngơi tại đây rất thoải mái và nhiều thiện cảm.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu

Về vị trí của nhà nghỉ nằm tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, tuy không quá gần biển nhưng rất dễ đi lại. Nhà nghỉ cách tượng Chúa Ki – tô vua khoảng 11 phút lái xe, cách bãi Sau Vũng Tàu khoảng 16 phút đi bộ, cách bãi Trước Vũng Tàu khoảng 5 phút lái xe và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng 30 phút di chuyển.

Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu
Đi Vũng Tàu nên ở khách sạn nào?
Nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu

Nhận xét của khách lưu trú dành cho nhà nghỉ Phương Uyên Vũng Tàu: 

“Ấn tượng đầu tiên là cô chủ rất dễ mến, cô nhiệt tình và rất dễ chịu. Phòng rất sạch sẽ, gần cả bãi trước và bãi sau. Gần các quán ăn đặc sản địa phương như bánh khọt gốc vú sữa, hải sản Bảy Giai, lẩu cá đuối Út Mười”

Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn có một địa chỉ nghỉ ngơi lý tưởng cho chuyến đi Vũng Tàu của bạn nhé! Chúc bạn có chuyến đi Vũng Tàu nhiều niềm vui và hạnh phúc bên bạn bè người thân yêu của mình nhé!

Yêu cầu cơ quan thuế quản lý chặt chẽ dịch vụ đặt phòng trực tuyến

Việc quản lý thuế liên quan đến hoạt động dịch vụ kinh doanh đặt phòng trực tuyến của một số công ty nằm ở nước ngoài như Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com, Bộ Tài chính đã có Công văn số 848/BTC-TCT ngày 18/1/2017 hướng dẫn cụ thể các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung quản lý dịch vụ này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết như vậy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 diễn ra ngày 3/2.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, trước khi có công văn này, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định rõ đối tượng chịu thuế.

Theo đó, đối với nhà thầu có thu nhập phát sinh từ Việt Nam phải nộp thuế nhà thầu là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, mà cụ thể ở đây là các công ty có trang mạng đặt phòng trực tuyến.

Công văn cũng đưa ra hướng dẫn, đối với các cơ sở nếu không thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, tức là đầu ra trừ đầu vào, nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu trừ chi phí, thì nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, trong đó thuế giá trị gia tăng là 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 5%.

Liên quan đến câu hỏi về chế tài xử lý nếu các công ty này không chịu nộp thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Luật Quản lý thuế quy định, đối với cơ sở kinh doanh lưu trú tại Việt Nam, ký hợp đồng làm việc với các tổ chức cá nhân nước ngoài thì cơ sở lưu trú đó phải có khấu trừ và nộp thay cho các cá nhân, tổ chức tại nước ngoài. Nếu không thì bản thân các cơ sở ở Việt Nam phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

“Chế tài đã quy định đầy đủ và rõ ràng trong quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng thấy rằng thương mại điện tử là vấn đề hết sức mới, do đó Bộ chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu để làm sao bao quát hết những vấn đề phát sinh mới để quản lý một cách chặt chẽ nhất”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến vấn đề đề xuất tăng mức thuế bảo vệ môi trường trong mỗi lít xăng dầu lên từ 3.000 – 8.000 đồng/lít trong dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi) của Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Luật Thuế bảo vệ môi trường hiện hành quy định khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là từ 1.000 – 4.000 đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể mức thuế trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và chính sách về bảo vệ môi trường của Nhà nước (hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 3.000 đồng/lít).

Việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ đối với xăng là từ 3.000 – 8.000 đồng/lít đang trong quá trình soạn thảo xin ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và người dân, chưa trình Chính phủ xem xét, thảo luận vấn đề này.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì khi trình dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài chính phải hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đánh giá toàn diện các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách đến kinh tế – xã hội trong trước mắt và lâu dài… để báo cáo Chính phủ xem xét, thảo luận trước khi trình Quốc hội quyết định.

Việc sử dụng nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường nói chung và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nói riêng phải được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Bảo vệ môi trường.

Bí kíp nắm bắt tâm lý khách du lịch quốc tế nhân viên lễ tân cần biết

Mỗi ngày, khách sạn sẽ đón tiếp một lượng lớn khách du lịch đến từ nhiều nơi khác nhau. Và một trong những khó khăn với lễ tân – bộ phận đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng là làm việc với khách quốc tế. Để làm hài lòng du khách nội địa đã khó, lấy được thiện cảm và hỗ trợ tốt nhất khách quốc tế còn khó hơn. Bài viết này sẽ cung cấp những Bí kíp nắm bắt tâm lý khách du lịch quốc tế nhân viên lễ tân cần biết.

1. Khách du lịch châu Á

1.1 Khách Trung Quốc

Người Trung Quốc xem nghề dịch vụ là nghề phục vụ người khác nên họ luôn muốn được đối xử như những “Thượng đế”. Khi gặp khách Trung Quốc, nhân viên lễ tân cần cúi đầu chào và mỉm cười thân thiện. Trong quá trình giao tiếp, cần hạn chế nhìn trực diện vào khách vì họ xem đó là hành vi khiếm nhã, bất lịch sự. Trong phong tục của người Trung Quốc thì họ cho 4 là số tử nên họ rất tránh phòng số 4 hoặc tầng 4 mà họ sẽ ưu tiên phòng tầng 8, tầng 9 hoặc có đuôi số 8, 9.

Nắm rõ những nguyên tắc này sẽ giúp nhân viên lễ tân giao tiếp và xếp phòng khách Trung Quốc hài lòng nhất.

1.2 Khách Nhật Bản

Người Nhật Bản rất coi trọng sự chuẩn mực và có những quy tắc riêng khi gặp mặt. Khi đón tiếp khách Nhật, lễ tân cần gập người cúi chào, hai tay khép trước bụng và giữ yên tư thế trong khoảng 3 – 5 giây. Đây là kiểu chào được người Nhật xem là cách biểu lộ sự tôn trọng và thiện chí. Trong quan niệm của người Nhật, nếu đứng lên trước là khiếm nhã nên họ luôn dõi theo nhau khi chào để cùng lúc đứng lên.

Đa số khách Nhật không giao tiếp được bằng tiếng Anh nên khách sạn cần có lễ tân biết tiếng Nhật và các bảng hướng dẫn, tờ rơi cũng cần được trình bày bằng tiếng Nhật để họ được nắm rõ thông tin. Cũng như khách Trung Quốc, khách Nhật tránh phòng hoặc tầng có số 4, đặc biệt là số 42, 49 vì nó đồng âm với từ “chết” trong tiếng Nhật.

Nếu trong quá trình khách Nhật lưu trú, khách sạn có xảy ra sự cố gì thì nhân viên khách sạn cần mời quản lý cấp cao đến xin lỗi và đích thân xử lý. Bởi với người Nhật, đây là biểu hiện của sự chân thành nhận lỗi.

1.3 Khách Hàn Quốc

Bí kíp nắm bắt tâm lý khách du lịch quốc tế nhân viên lễ tân cần biết

Người Hàn có câu chào quen thuộc và họ rất thích được nghe khi người nước khác chào là “An-nhon-ha-sae-yo”. Khi chào, nhân viên lễ tân cần tươi cười và cúi đầu nhẹ. Nếu khách Hàn Quốc là người có địa vị, khi gặp khách nhân viên lễ tân cần vừa chào vừa gập lưng để thể hiện sự kính trọng. Hành động chỉ ngón tay cái hướng về phía người Hàn hay nhìn thẳng quá lâu vào mắt nhau đều là những hành động người Hàn cho là bất lịch sự.

Bên cạnh đó, trong văn hóa Hàn Quốc, màu đỏ là biểu tượng của sự chết chóc nên khi cần viết tên hay thông tin gì cho khách, bạn không nên dùng màu đỏ.

2. Khách du lịch châu Âu

2.1 Khách Mỹ

Bí kíp nắm bắt tâm lý khách du lịch quốc tế nhân viên lễ tân cần biết

Với khách du lịch Mỹ, họ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích đi thẳng vào vấn đề. Họ luôn quan niệm “Thời gian là tiền bạc” nên người Mỹ rất quan tâm đến tốc độ phục vụ. Vì vậy, nhân viên lễ tân khi làm việc với khách Mỹ cần thao tác các thủ tục check-in, checkout thật nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo đủ quy trình cần thiết. Khi giao tiếp, bạn cần xưng hô bằng cách gọi tên và nhìn vào mắt khách, bởi người Mỹ quan niệm việc không nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện là thiếu sự chuyên nghiệp và không đáng tin cậy.

Khách du lịch Mỹ thích những bữa trưa nhẹ nhàng và ăn chính vào bữa tối. Thời gian bữa sáng họ sẽ dành cho công việc và các cuộc hẹn đối tác, khách hàng.

2.2 Khách Anh

Người Anh khá lạnh lùng, họ ít để ý đến những người xung quanh, dù là những người cùng quê hương. Họ chỉ bắt tay với nhau sau một thời gian xa cách mới gặp lại hoặc muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành. Người Anh rất khiêm nhường, không thích cách nói phỏng đoán, mơ hồ. Người Anh không thích nói về tiền, tôn giáo và Bắc Ailen. Họ chỉ thích nói về kiến trúc, lịch sử, ngôn ngữ và vô cùng coi trọng giờ giấc.

2.3 Khách Pháp

Pháp và Việt Nam có những mối liên hệ sâu sắc về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nên Pháp luôn nằm trong top 10 quốc gia có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Người Pháp thường chú trọng hình thức, kiểu cách và hay dùng điệu bộ trong cuộc giao tiếp. Tuy nhiên, họ tương đối hạn chế về tiếng Anh vì vậy nếu khách sạn thường xuyên có khách hàng người Pháp thì nên có lễ tân biết nói tiếng Pháp.

Người Pháp rất tự hào về lịch sử, văn minh, nền nghệ thuật và giáo dục của Pháp. Không chỉ vậy, họ rất thích các món ăn ngon và dùng rượu vang. Họ không thích nói về chính trị hay chuyện cá nhân, mà chỉ thích nói về ẩm thực, văn hóa, thể thao nên nhân viên lễ tân có thể trang bị cho mình kiến thức về những lĩnh vực này để gây ấn tượng với khách hàng.

3. Khách du lịch các nước Hồi giáo

Bí kíp nắm bắt tâm lý khách du lịch quốc tế nhân viên lễ tân cần biết

Quan niệm Hồi giáo không cho phép phụ nữ tiếp xúc với đàn ông lạ nên nếu khách sạn có khách hàng nữ đến từ các nước Hồi giáo thì nên sắp xếp lễ tân, housekeeping là nữ. Khi bắt tay hay nhận bất kỳ đồ vật gì từ khách, lễ tân phải dùng tay phải hoặc dùng cả 2 tay. Ngoài ra, khi chỉ dẫn đường đi cho khách, nhân viên phải dùng cả bàn tay, ngón cái áp vào lòng bàn tay. Tuyệt đối không được dùng ngón trỏ vì đó là điều cấm kỵ.

Trên đây là những bí kíp để nắm bắt tâm lý khách du lịch quốc tế mà nhân viên khách sạn đặc biệt là lễ tân nên biết. Hy vọng với những mẹo nhỏ này sẽ giúp việc phục vụ khách hàng của khách sạn ngày càng chuyên nghiệp và làm hài lòng khách hàng nhiều nhất!

17 tài liệu tiêu chuẩn vtos ngành khách sạn – nhà hàng – du lịch bạn cần biết

VTOS – Vietnam Tourism Occupational Skills Standards là bộ tài liệu tiêu chuẩn các kỹ năng nghề du lịch Việt Nam được hình thành trong khuôn khổ triển khai dự án “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam” do EU tài trợ. ehotelsoft xin chia sẻ 17 tài liệu tiêu chuẩn VTOS ngành Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch để các bạn tham khảo.

17 tài liệu tiêu chuẩn VTOS ngành Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch bạn cần biết

Tài liệu VTOS

Tiêu chuẩn VTOS được thiết kế dựa trên việc phân tích mỗi vị trí cần thực hiện những nhiệm vụ, công việc gì để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất. Mỗi tài liệu về kỹ năng nghề gồm 2 phần cơ bản là phần việc kỹ năng và phần việc kiến thức.

Phần việc kỹ năng là những thao tác công việc cụ thể mà nhân viên cần phải thực hiện tương ứng với từng nhiệm vụ. Còn phần việc kiến thức là những nội dung lý thuyết, bổ sung cho nhân viên được biết để thực hiện công việc một cách chính xác.

► Ehotelsoft xin chia sẻ link download 17 tài liệu tiêu chuẩn VTOS ngành Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch để các bạn tham khảo:

 • Vận hành sơ sở lưu trú nhỏ – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Quản lý khách sạn – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ lễ tân – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ nhà hàng – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ buồng – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Kỹ thuật chế biến món Âu – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Kỹ thuật chế biến món Việt – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Kỹ thuật làm bánh Âu – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ an ninh khách sạn – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ đại lý lữ hành – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ điều hành tour – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Thuyết minh du lịch – Download và xem chi tiết: Tại Đây
 • Phục vụ trên tàu thủy du lịch – Download và xem chi tiết: Tại Đây