Tài liệu quản lý khách

Spread the love

Để trở thành một quản lý khách sạn, bạn phải có kiến thức về cách tổ chức, quản lý nhân sự trong khách sạn. Xin chia sẻ tài liệu về quản lý khách sạn để các bạn tham khảo.​

tài liệu quản lý khách sạn

Tài liệu gồm có 3 phần:

– Phần 1: Mô hình tổ chức của một khách sạn

– Phần 2: Cơ cấu tổ chức

– Phần 3: Quản lý nhân sự trong khách sạn

+ Tuyển chọn nhân viên

+ Quản lý nhân sự

+ Phác họa công việc

+ Lương nhân viên

+ Động lực

Link download tài liệu quản lý khách sạn: Tại đây

tài liệu quản lý khách sạn

tài liệu môn nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

bài tập môn quản trị kinh doanh khách sạn

tài liệu nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn

quản lý khách sạn vừa và nhỏ

hình thức quản lý khách sạn

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>